Phát triển tổ chức (Organizational development – OD) là lĩnh vực thực hành tập trung vào việc cải thiện hiệu quả và thành tích của tổ chức một cách có hệ thống, tập trung vào việc tạo ra các thay đổi tích cực trong cấu trúc, quy trình, con người và văn hóa. Mục tiêu của IMT là giúp các doanh nghiệp thích ứng tốt với một môi trường biến động không ngừng, giải quyết các vấn đề như phát triển lãnh đạo, xây dựng đội nhóm, quản lý thay đổi, thúc đẩy sự gắn kết của nhân viên, văn hóa tổ chức và triển khai kế hoạch chiến lược có chất lượng – nơi yếu tố “mềm” luôn tác động lớn đến sự thành bại của thay đổi.

Công ty là sự gắn kết nhân tâm – Inamori Kazuo

Tái tạo văn hóa
doanh nghiệp

Hoạt động mới nhất

Logo IMT white

Viện Phát triển Quản trị và Công nghệ

IMT – Institute of Management and Technology

36 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

+84 (28) 36 200 600 info@imt.vn

Về chúng tôi

Dịch vụ

Bài viết kiến thức