OKR: Phỏng vấn đặc biệt về triển khai

Ứng dụng OKR thực tế phải như thế nào

IMT đã thực hiện phỏng vấn ngắn gọn và trực tiếp để giải thích lại sự khác nhau giữa OKR và KPI, các vướng mắc trong triển khai, cách bắt đầu… cùng Ms Đặng Tuyết Thương – Strategy Consultant. Sau khi tham khảo bài viết OKR – làm điều đáng làm để biết tổng thể về OKR là gì, đây sẽ là phần tương tác giải thích tóm tắt và nhấn mạnh vào các điểm trọng tâm hơn.

Em đang dùng KPI, có nên chuyển qua dùng OKR không?

 • KPI và OKR đều là những công cụ quản lý hiệu quả làm việc của công ty. Điều quan trọng nhất của bạn là bạn phải xác định được việc cần làm ở công ty là gì và cách làm đúng để tạo ra được kết quả. Khi bạn đã xác định được những việc đó rồi thì công cụ nào đều không quan trọng.

Khi nào mới nên bắt đầu dùng OKR?

 • Khi nào bạn thấy tôi cần phải phải quản lý được mục tiêu và kết quả làm việc của mình và đặc biệt nhất là trong trường hợp bạn cần có sự thay đổi trong cách thức quản lý để đạt được những kết quả lớn hơn. 

KPI giống gì và khác gì so với OKR?

 • KPI và OKR đều là công cụ quản lý hiệu quả làm việc của công ty. Vậy cái khác nhau là gì? KPI tập trung vào chỉ số đo. Còn OKR tập trung vào việc làm thế nào để bạn xác định được mục tiêu và những kết quả cuối, kết quả chính mình cần làm được để đạt được mục tiêu. Điểm khác nhau quan trọng ở đây là gì? OKR sẽ giúp người ta giảm đi sự tập trung vào các chỉ số đo, người ta sẽ tập trung hơn vào những hành động, những việc chính cần làm và những kết quả tạo ra là gì. Từ đó, hạn chế được việc là mọi người tập trung vào việc làm thế nào để tạo ra được những con số mà mình đo được. KPI hay tập trung vào việc làm thế nào để tôi đo được cho nên vô hình trung nếu như mình làm không đúng cách, nó sẽ tạo ra sản phẩm đạt về lượng mà không đạt về chất. OKR sẽ giải quyết bài toán bạn tập trung vào mục tiêu, những kết quả chính cần đạt được để đạt được mục tiêu. Chúng ta sẽ tập trung được nhiều hơn vào chất lượng.

Vậy có vừa dùng KPI vừa dùng OKR được không?

 • Mặc dù OKR và KPI đều dùng để quản lý mục tiêu, kết quả cuối của công ty. Tuy nhiên để tránh sự nhọc nhằn trong nhân viên, chúng ta chỉ nên dùng một thôi. Nếu chúng ta đã dùng KPI tốt rồi thì dùng KPI. Còn nếu chúng ta chưa dùng gì hết thì tôi có thể khuyến cáo các bạn nên dùng OKR. 

Có nên gắn OKR với hệ thống lương thưởng không?

 • Trong các sách vở các anh chị nghiên cứu sẽ thấy rằng chuyên gia không khuyến cáo. Tuy nhiên thật sự theo kinh nghiệm của tôi, ở Việt Nam chúng ta nên. 

Nếu phải gắn thì làm sao gắn mà không tạo văn hóa đua đòi trả treo?

 • Về bản chất của OKR nếu các bạn làm đúng, OKR không phải là cấp trên giao việc cho cấp dưới mà là các bán sẽ phải tổ chức các cuộc họp ngồi chung với nhau xem cùng tạo ra kết quả cuối là như thế nào. Vai trò của các cấp ở trong công ty là cùng nhau tìm giải pháp để tạo ra kết quả. Khi đã cùng nhau tìm ra giải pháp để tạo ra kết quả rồi, thì mỗi người sẽ thấy được kết quả làm là như thế nào, mức độ quan trọng là như thế nào và đóng góp của họ trong đó là như thế nào. Như vậy, nếu như chúng ta có một cơ chế trả lương thưởng tập trung vào những việc cần làm, OK, với đóng góp của anh, kết quả anh tạo ra như thế này thì nó sẽ tương xứng là bao nhiêu. Lúc đó không trả treo được nữa. Anh có khả năng lớn hơn, anh làm được lớn hơn thì anh tưởng thưởng lớn hơn. 

Em làm KPI 10 năm rồi, giờ bắt đầu làm  OKR. Làm một hồi thấy lai lai KPI trở lại thì làm sao?

 • Có thể với cách làm của bạn, bạn đã có bắt đầu chưa chính xác. Bạn bị quen với KPI là theo mức công ty, phân rã theo mô hình OGSM xuống phòng ban, xuống nhân viên. Và khi bạn bắt đầu với OKR bạn lại lập OKR công ty, OKR phòng ban, OKR nhân viên. Thì vô hình trung làm một hồi bạn sẽ thấy nó không khác KPI. Cách làm đó sẽ không chính xác. Chúng ta nên tập trung ngồi cùng với nhau. Ở đây không có khái niệm công ty hay phòng ban và chúng ta ngồi chung với nhau cùng tìm ra những hướng đi. Ví dụ năm nay công ty muốn đạt được những kết quả như thế này thì chúng ta cần phải có những mục tiêu gì và những kết quả nào cùng đạt được, ai nên nắm giữ những kết quả đó. Người đó sẽ giống như một Project Manager vậy đó. Người ta sẽ triển khai tiếp những công việc tiếp theo. Thì nó sẽ hạn chế những việc mà bạn đang gặp. 

Làm sao để người ta hiểu được ý nghĩa của việc mình làm?

 • Đầu tiên là chính họ sẽ phải tìm ra được việc có nghĩa đã. Họ phải xác định được việc có nghĩa thực ra mang lại được giá trị gì, có đóng góp như thế nào. Tự lúc đó họ sẽ thấy công việc mình làm có ý nghĩa, bản thân mình có ý nghĩa.

Làm sao để bắt đầu làm OKR?

 • Các bạn phải thực sự bắt tay vào làm. Lấy giấy, bút ra ghi những mục tiêu cần đạt được, những kết quả cần đạt được là như thế nào. Còn nếu các bạn không làm việc đó, chỉ ngồi nói với nhau thôi thì sẽ không ra.

Khi làm OKR, đâu là điểm khó khăn nhất?

 • Khó khăn nhất là các bạn phải xác định được đúng chuyện mình cần làm, những kết quả nào mình cần đạt được. 

Làm sao xác định được mục tiêu công ty cho đúng?

 • Để xác định được mục tiêu công ty cho đúng, việc dễ nhất là bạn lập được mô hình tài chính, mở mô hình tài chính ra xem thử để đạt được mục tiêu tài chính mong muốn thì điểm nào, phạm vi nào là cái tác động chính. Từ đó các bạn sẽ xác định ngay lập tức là như vậy mình phải đặt mục tiêu nào trong một năm. 

Làm sao thuyết phục được người ta chấp nhận một mục tiêu tham vọng?

 • Một mục tiêu tham vọng là mục tiêu phải do chính họ đặt ra. Còn nếu như cấp trên đặt cho cấp dưới yêu cầu làm theo người ta sẽ luôn luôn thấy việc đó là quá sức. 

Nhưng nếu cũng cho người ta tự làm nhưng người ta vẫn đặt mục tiêu thấp?

 • Nên tổ chức ngồi chung, cùng làm việc, cùng đưa ra những tham vọng chung mà mọi người cùng hướng đến đạt được kết quả là như thế nào. Nếu như người đó khi đã tham gia một cuộc như vậy rồi mà vẫn không làm được nữa thì mình phải đổi người thôi. 

Nếu không đổi người được thì làm thế nào?

 • Trong tình huống bạn vẫn không đổi được người, dù bạn đã làm tất cả các cách thì đổi công ty.

Công ty em nhỏ lắm, có áp dụng OKR được không? 

 • OKR không có chỉ áp dụng cho công ty nhỏ hay không ty lớn. Thậm chí càng nhỏ càng dễ làm.  

Cần chuẩn bị gì để ứng dụng OKR?

 • Mình sẽ phải thấy được mục tiêu cần đạt được của công ty là gì. Những việc cần đạt được là như thế nào. Nếu như ở trong công ty mà lãnh đạo công ty không nhìn thấy được là tôi cần phải đạt được cái gì trong năm nay, cứ thế làm thôi thì lúc đó không thể làm được OKR.  

OKR là tìm đường mới để đi, nhưng nếu tìm hoài không ra đường mới thì làm sao?

 • Việc này nhiều công ty cũng gặp, cũng rất là trăn trở muốn tìm một cái gì mới nhưng đôi khi tự mình sẽ không tìm ra được thì lúc đó các công ty tư vấn sẽ có thể giúp các bạn.

Em cũng tìm hiểu nhiều về OKR nhưng vẫn thấy chung chung quá

 • Các sách vở khi dạy mình sử dụng một công cụ nào chẳng hạn hay là một lý thuyết nào thì người ta chỉ dạy thiên về khái niệm để cho mình hiểu hơn là cách làm. Nhưng mong muốn của người đọc và đi tìm hiểu là muốn tìm cách làm. Việc đó không thể có. Các bạn phải tự làm, tự trải nghiệm, tự rút ra những bài học.

Lời khuyên dành cho mọi người trước khi dùng OKR?

 • Cái mọi người cần phải làm là phải tìm ra được cái mình cần làm là như thế nào, mục tiêu cần đạt được là như thế nào. Đừng cố gắng nhìn theo ông A làm chưa hay công ty B làm chưa mà mình sẽ phải tìm cái mới cho bản thân mình và làm cho tới cùng.

Thực hiện bởi: Xuân Bình – Business Analyst – IMT

Khi có nhu cầu về Tư vấn triển khai OKR, hoặc Tư vấn lập chiến lược và triển khai hành động bằng OKR, hãy liên lạc với IMT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *