Phát triển năng lực quản lý tại Hải Hà

Phát triển năng lực quản lý
[vc_row][vc_column][vc_column_text]

TP.HCM, ngày 04 tháng 03 năm 2019 – Hải Hà là một đối tác gia công linh kiện cho lĩnh vực ô tô – xe máy với nền tảng 48 năm kinh nghiệm trong ngành. Phục vụ chiến lược phát triển thành đối tác bậc cao (tier 1) của các nhà mua hàng quốc tế lớn, Hải Hà đã thực hiện các chương trình cải tiến lớn trong quản lý chất lượng, cắt giảm chi phí và nâng cấp máy móc tự động. Ban điều hành công ty cũng đặt việc phát triển lực lượng quản lý làm trọng tâm để đảm bảo sự phát triển bền vững trong tương lai.

IMT đã sử dụng khung năng lực tiêu chuẩn để định hướng tìm ra các năng lực cần phát triển tại Hải Hà, thông qua các đợt làm việc với Ban lãnh đạo, phỏng vấn nhóm tập trung (focus group) với các cá nhân điển hình thể hiện hành vi. Từ đó, IMT đã xây dựng từ điển năng lực quản lý, báo cáo về đánh giá năng lực hiện tại, và đưa ra chương trình phát triển cho Hải Hà thực hiện trong năm 2019.

Ngoài chương trình phát triển quản lý, IMT cũng cung cấp chương trình đào tạo nhằm phát triển kiến thức nền tảng về quản lý kỹ thuật như S&OP (Sales and Operations Planning) – tích hợp lập kế hoạch chung giữa kinh doanh – vận hành – quản lý chuỗi cung ứng, các phương pháp giải quyết vấn đề như 8D, công việc tiêu chuẩn và tiêu chuẩn hóa công việc…

Cơ khí Hải Hà
Kiểm soát kỹ năng tại Cơ khí Hải Hà

Phát triển năng lực quản lý tại Cơ khí Hải Hà

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *