Phiên bản mới của Tư duy đột phá

Ngày 19/08/2016, GS Shozo Hibino đã ký kết hợp đồng xuất bản phiên bản mới của Tư duy đột phá mang tên “Extraordinary Breakthrough Thinking:Solve” với FirstNews và dự kiến sẽ xuất bản quyển sách này bằng tiếng Việt vào tháng 10/2016. Được sự ủy nhiệm của GS Hibino, đội biên dịch của IMT sẽ bắt đầu dịch tài liệu này sang tiếng Việt và bổ sung thêm các ví dụ phù hợp với Việt Nam – nhằm động viên độc giả bằng các ví dụ trên chính quê hương của họ.

 

Shozo Hibino

Ảnh: GS Hibino trong buổi tiếp xúc với độc giả là doanh nhân tại TP.HCM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *