Cách xây dựng hệ thống trả công

Với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp thiết lập một hệ thống trả công chính xác, công bằng, có khả năng duy trì, thu hút và động viên hiệu quả, Viện IMT giới thiệu tổng quan phương pháp xây dựng hệ thống trả công theo tiêu chuẩn quốc tế.

Một trong những hiểu lầm thường gặp khi xây dựng hệ thống trả công là sự nhầm lẫn giữa hai khái niệm “trả lương” và “trả công”. Do đó, điều cần phải làm rõ trước tiên là “trả công” không chỉ là “trả lương” mà là tổng cộng các quyền lợi vật chất và phi vật chất mà nhân viên nhận được. Tuy nhiên, lương là đòn bẩy cơ bản nhất cần giải quyết thỏa đáng.

Để hiểu rõ hơn từng bước trong phương pháp xây dựng hệ thống trả công, vui lòng tham khảo tài liệu sau đây.

IMT_xaydunghethongluong

Vui lòng rê chuột vào hình bên trên để xem toàn bộ slideshow

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *