Sử dụng Value Engineering nâng cao giá trị công trình và cắt giảm CO2

Sử dụng Value Engineering nâng cao giá trị công trình và cắt giảm CO2

Học bổng ODA: Sử dụng Value Engineering nâng cao giá trị công trình và cắt giảm CO2
Bạn đã từng nghe về Value Engineering?

Value Engineering (VE), được phát triển bởi Lawrence D. Miles và cộng sự tại General Electric (GE) từ những năm thế chiến thứ II. Trong thời gian này, GE phải đối mặt với sự khan hiếm nguồn nguyên vật liệu sản xuất nên công ty đã tiến hành nghiên cứu và thí nghiệm vật liệu thay thế. Kết quả đã có nhiều loại vật liệu có chi phí thấp hơn đồng thời cho hiệu suất tốt hơn. Từ đó, phương pháp luận về nghiên cứu giá trị sản phẩm và chức năng để tạo ra các sản phẩm có hiệu quả làm việc tốt mà chi phí thấp đã được GE nghiên cứu, phát triển.

Tóm lại, VE có thể được hiểu là một phương pháp tiếp cận loại bỏ chi phí mà không ảnh hưởng chất lượng. VE có thể ứng dụng trong nhiều ngành nghề. Trong ngành xây dựng Việt Nam, có thể sử dụng Value Engineering để giải quyết bài toán giúp các đơn vị thi công tiết giảm chi phí một cách hệ thống mà vẫn đảm bảo giá trị của công trình, đáp ứng yêu cầu chủ đầu tư.

Trong các hoạt động chuyển giao kiến thức quản lý kỹ thuật, AOTS và IMT giới thiệu seminar về Phương pháp Value Engineering

– Thời gian: 1,2,3/3/2018 tại Tp.HCM
– Chương trình được hướng dẫn bởi Ông Yamashita Yukihiro – là chuyên gia CVS (Certified Value Specialist) được công nhận bởi Hiệp hội VE Mỹ.

Cập nhật thông tin về các hoạt động của IMT tại https://www.imt.vn/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *