SỰ KIỆN

IMT thường xuyên tổ chức các sự kiện hàng quý, hàng năm để lan truyền, chia sẻ kiến thức quản trị mới được cập nhật từ các hoạt động nghiên cứu, hợp tác và thực tế áp dụng tại các doanh nghiệp.

Tiêu biểu là chuỗi hội nghị thường niên OPEX (Operational Excellence – Tối ưu hóa vận hành) dành riêng cho những anh chị làm việc trong mảng Sản xuất về các công cụ và phương pháp tối ưu sản xuất, và chuỗi hội thảo Lunch & Learn dành thời gian ăn trưa và học hỏi, thảo luận kiến thức mới. IMT cũng hợp tác với các đối tác Nhật Bản tổ chức chuỗi hội nghị chuyên sâu quốc tế như Asia Monozukuri, Asia Smart City tại Việt Nam.

Hãy đánh dấu (bookmark) trang Sự Kiện IMT vào trình duyệt của bạn và thường xuyên theo dõi để đăng kí các sự kiện mới nhất của IMT.

DANH MỤC SỰ KIỆN