Tag Archives: cat giam khi thai

Học bổng Công nghệ giảm thiểu khí thải carbon (VNSC)

Một phần quan trọng trong kế hoạch Thành phố Thông minh (SmartCity) là tạo ra một cộng đồng dân cư với mức phát sinh carbon tối thiểu. Thành phố Osaka, IMT, IPTC, JBAH và TP.HCM cung cấp học bổng về Công nghệ giảm thiểu khí thải carbon (Carbon Reduction Technology)   Số lượng học bổng: […]