Tag Archives: dao tao giam doc

Japan Scholarship 2017 – Chương trình Quản lý doanh nghiệp dành cho lãnh đạo (EPCM)

Viện IMT trân trọng thông báo bắt đầu tiếp nhận hồ sơ cho chương trình học bổng Quản lý Công ty dành cho lãnh đạo – the Executive Program on Corporate Management (EPCM). Chương trình được thiết kế nhằm giúp các doanh nghiệp thúc đẩy khả năng quản lý thực tiễn.

Học bổng tu nghiệp Quản lý công ty kiểu Nhật Bản

Giúp học viên hiểu sâu tư duy quản lý kiểu Nhật và nâng cao năng lực quản lý thực tiễn để có thể áp dụng các phương pháp quản lý kiểu Nhật cho công ty mình.

Đánh giá 360 độ là gì?

Phản hồi 360 độ (360 degree feedback) là công cụ hữu ích để phát triển Năng lực tổ chức. Tuy nhiên, tránh nhầm lẫn 360 độ với các công cụ đánh giá thành tích.

Học bổng Quản lý Doanh nghiệp tại Nhật Bản (VNCM)

Chương trình tu nghiệp quản lý doanh nghiệp tại Nhật Bản – The Program on Corporate Management for Vietnam (VNCM) từ ngày 28/09 đến 09/10/2015. Địa điểm: HIDA Kansai Kenshu Center (KKC), Nhật Bản. Được phối hợp tổ chức bởi HIDA, Viện IMT và SME Technical Assistant Center (TAC), đây là chương trình học bổng tu nghiệp được […]

[Học bổng HIDA/AOTS] Quản lý công ty (EPCM) tại Nhật Bản

Viện IMT trân trọng thông báo bắt đầu tiếp nhận hồ sơ cho chương trình học bổng Quản lý Công ty dành cho lãnh đạo – the Executive Program on Corporate Management (EPCM). Chương trình đào tạo trong 02 tuần từ 27/07/2015 đến 07/08/2015, được hỗ trợ 2/3 chi phí từ nguồn vốn ODA Nhật Bản. Chương […]