Tag Archives: dao tao ky thuat cong nghiep

Đào tạo nâng cao năng lực quản lý qua phương pháp IE

Chương trình nằm trong dự án khai thác thị trường các nước có nền kinh tế mới nổi – Hình thức hợp tác kỹ thuật năm 2016 (Dự án đào tạo – Phái cử chuyên gia), được tổ chức bởi Hiệp hội phát triển nguồn nhân lực và công nghiệp hải ngoại (HIDA)   Đây là chương […]