Tag Archives: dao tao quan ly chat luong

Japan Scholarship 2017 – Học bổng Giải quyết vấn đề chất lượng (PQPS)

Viện IMT trân trọng thông báo bắt đầu tiếp nhận hồ sơ cho chương trình học bổng tu nghiệp “Giải quyết vấn đề chất lượng (the Program for Quality Problem Solving – PQPS)” PQPS Là học bổng tu nghiệp bởi HIDA/AOTS – Hiệp hội phát triển nguồn lực hải ngoại Nhật Bản, phần lớn chi […]

Học bổng tu nghiệp Giải quyết vấn đề chất lượng (PQPS) tại Nhật Bản

Học bổng dành cho các quản lý, giám sát ngành sản xuất; muốn tiếp thu kiến ​​thức thực tế về các kỹ thuật nâng cao chất lượng, giải quyết các vấn đề chất lượng.

Học bổng tu nghiệp quản lý chất lượng (QCTC) tại Nhật Bản

Học bổng dành cho quản lý, supervisor và nhân viên liên quan đến các hoạt động quản lý chất lượng, TQM tại các nhà máy sản xuất. Nộp hồ sơ ứng tuyển chậm nhất 01/12/2015.