Tag Archives: dao tao quan ly nguon nhan luc

Làm thế nào để triển khai 360 độ trong công ty?

Sau khi giới thiệu chung về phương pháp phản hồi 360 độ và các vai trò liên quan, Viện IMT giới thiệu bài viết cuối trong chuỗi bài về 360 độ. Bài viết này tập trung giải thích cách làm thế nào để triển khai 360 độ trong công ty, từng bước thực hiện trong quy trình 360 độ là gì và lưu ý gì khi thu thập phản hồi

Ai triển khai chương trình 360 độ cho công ty?

Người triển khai chương trình 360 độ thường được các công ty mặc nhiên cho là vai trò của bộ phận Nhân sự. Đây là một giả định đúng, tuy nhiên việc thực hiện cần phải dựa trên nền tảng vững chắc về mặt chuyên môn (của bộ phận Nhân sự hay bên thứ ba) và không thể thiếu sự hỗ trợ, tạo điều kiện từ chính lãnh đạo công ty.

Đánh giá 360 độ là gì?

Phản hồi 360 độ (360 degree feedback) là công cụ hữu ích để phát triển Năng lực tổ chức. Tuy nhiên, tránh nhầm lẫn 360 độ với các công cụ đánh giá thành tích.

Cách phát triển nhân tài và quản trị nguồn nhân lực

IMT giới thiệu phương pháp phát triển nhân tài và quản trị nhân lực. Thông qua bài giảng của bà Kamoshida Eiko, CS Management Office trong khóa học do Viện IMT và FEHCA đồng tổ chức, người đọc có thể nắm được các phương pháp hoạch định kế hoạch nhân sự cần thiết cho doanh nghiệp. Tài liệu có […]