Tag Archives: học bổng quản lý doanh nghiệp

Japan Scholarship 2017 – Quản lý doanh nghiệp theo phong cách Nhật Bản (PJCM)

Ngày 28 tháng 09 năm 2017 – Viện IMT thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng viên cho chương trình học bổng Quản lý doanh nghiệp theo phong cách Nhật Bản (The Program for Japanese Corporate Management – PJCM) của AOTS. Khoảng 2/3 chi phí học của chương trình sẽ được hỗ trợ bởi chính […]