Tag Archives: hoc bong quan ly

Học bổng Quản lý doanh nghiệp (EPCM) 2018

TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH EPCM là học bổng tu nghiệp bởi AOTS – Hiệp hội phát triển nguồn lực hải ngoại Nhật Bản, một phần chi phí của chương trình được hỗ trợ bởi chính phủ Nhật Bản. Các hồ sơ ứng tuyển sẽ được Viện IMT soát xét, lọc và khuyến nghị đến AOTS.   […]

Japan Scholarship 2017 – Chương trình đào tạo Quản lý trong lĩnh vực Logistic (LMTP)

Viện IMT trân trọng thông báo bắt đầu tiếp nhận hồ sơ học bổng cho Chương trình đào tạo Logistic Management (LMTP) Quyền lợi tham gia khóa học Hiểu sâu hơn về quản lý logistics tiết kiệm năng lượng thông qua các ví dụ thực tiễn tại công ty Logistic ở Nhật Bản Hiểu sâu hơn […]