Tag Archives: hop tac nganh IT Nhat Ban

Hỗ trợ ngành Công nghệ thông tin Việt Nam hợp tác với Nhật Bản

Đối tượng: Tổ chức liên quan ngành ICT như gia công phần mềm/phần cứng, thiết kế hệ thống, nhà cung cấp dịch vụ truyền thông, công ty tư vấn …doanh nghiệp có quan tâm đến việc kinh doanh hay hợp tác tại Nhật Bản. Dự án “Trade Missions to Japan” là cơ hội rất tốt để hiểu về […]