Tag Archives: kiểm soát chất lượng

[WEBINAR] CÂU CHUYỆN VỀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Giải quyết vấn đề

Các phương pháp giải quyết vấn đề liên quan đến kiểm soát chất lượng là nền tảng không thể thiếu trong TQM để thúc đẩy quản lý chất lượng. Câu chuyện kiểm soát chất lượng bắt đầu bằng việc nhận diện khoảng cách giữa hiện trạng thực tại và trạng thái lý tưởng – xem […]