Tag Archives: METI

[Hợp tác] Chương trình MGI đợt 2 năm 2014

Chương trình phái cử các nhân viên trẻ người Nhật đi học tập và làm việc tại các nước đang phát triển do Bộ Kinh tế – Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản chủ trì sẽ tiếp tục nhận đăng ký tiếp nhận từ các công ty Việt Nam đến 26/07/2014. Xin liên hệ […]

Viện IMT đón tiếp đại diện Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI)

Ngày 22/07/2014, IMT hân hạnh đón tiếp ngài Yoichi Hosokawa, Giám đốc Xúc tiến kinh doanh quốc tế, METI-Kansai và ngài Takekazu Yano, Phó tổng giám đốc Kyushu Economic Federation. Ngày 22/04, IMT tiếp tục làm việc với đơn vị chuyên trách dự án Phát triển nguồn nhân lực sản xuất từ HIDA.

Viện IMT đón tiếp đại diện Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) và HRI

Ngày 26/02/2014, lãnh đạo Viện hân hạnh đón tiếp ông Yozo Goto – Giám đốc Hợp tác kỹ thuật, Cục hợp tác thương mại và kinh tế, Bộ Kinh tế – Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, cùng ông Sadao Takeda – Giám đốc Viện nghiên cứu HRI để thảo luận về các chương […]