Tag Archives: phuong phap danh gia 360

Làm thế nào để phát triển năng lực lãnh đạo và quản lý

Hà Nội, ngày 07-10/01/2016 – đội tư vấn IMT thực hiện phỏng vấn hành vi và các cuộc nói chuyện hướng dẫn về kết quả phản hồi 360 độ.

Làm thế nào để triển khai 360 độ trong công ty?

Sau khi giới thiệu chung về phương pháp phản hồi 360 độ và các vai trò liên quan, Viện IMT giới thiệu bài viết cuối trong chuỗi bài về 360 độ. Bài viết này tập trung giải thích cách làm thế nào để triển khai 360 độ trong công ty, từng bước thực hiện trong quy trình 360 độ là gì và lưu ý gì khi thu thập phản hồi

Ai triển khai chương trình 360 độ cho công ty?

Người triển khai chương trình 360 độ thường được các công ty mặc nhiên cho là vai trò của bộ phận Nhân sự. Đây là một giả định đúng, tuy nhiên việc thực hiện cần phải dựa trên nền tảng vững chắc về mặt chuyên môn (của bộ phận Nhân sự hay bên thứ ba) và không thể thiếu sự hỗ trợ, tạo điều kiện từ chính lãnh đạo công ty.

Đánh giá 360 độ là gì?

Phản hồi 360 độ (360 degree feedback) là công cụ hữu ích để phát triển Năng lực tổ chức. Tuy nhiên, tránh nhầm lẫn 360 độ với các công cụ đánh giá thành tích.