Tag Archives: Propharm Japan

Hội nghị vận hành xuất sắc 2015: cắt giảm chi phí và chuẩn hóa vận hành

Khác với các hội nghị thường chỉ dành cho các CEO, hội nghị Vận hành xuất sắc là dịp hiếm hoi đặc biệt dành riêng cho những nhà lãnh đạo và quản lý trong lĩnh vực sản xuất – vận hành gặp gỡ để lắng nghe các kinh nghiệm cải tiến thực tiễn của những công ty tiêu biểu có áp dụng cải tiến và đổi mới, chia sẻ cởi mở về những vấn đề và giải pháp thực tế trong nhà máy.

Tuyển sinh khóa 5S, an toàn lao động & Horenso: Thực hành tại hiện trường sản xuất

Giới thiệu Ba vấn đề được cho là then chốt với người Nhật tại nơi làm việc là 5S, Safety (An toàn lao động) và Horenso (Kỹ năng báo cáo). Nếu được vận dụng đúng cách ba thanh công cụ này sẽ mang lại sự thay đổi lớn bắt nguồn từ chính nhân viên của […]

Tuyển sinh khóa 5S và an toàn lao động

Được phối hợp bởi Viện IMT và Propharm Japan (Nhật Bản), khóa đào tạo 5S và an toàn lao động hiện đang tuyển sinh cho đến ngày 05/06/2015. Khóa đào tạo dành cho: Quản đốc, tổ trưởng sản xuất, các nhân sự chủ chốt trong phong trào 5S và Kaizen. Giới thiệu Với người Nhật […]