Tag Archives: quan ly cong ty gia dinh

Hội thảo Bí quyết quản lý doanh nghiệp gia đình trường tồn

Quản lý doanh nghiệp gia đình trường tồn

Doanh nghiệp gia đình (Family Business – FB) ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Bên cạnh các lợi thế nhất định, doanh nghiệp gia đình Việt Nam cũng gặp không ít thách thức để có được sự trường tồn. Dù có một số đứt gãy nhất định trong […]

Hội thảo Quản trị doanh nghiệp Gia đình dành cho các nước Đông Nam Á

Dành cho Chủ Doanh nghiệp và đội ngũ kế thừa các công ty gia đình tại các nước Đông Nam Á. Chương trình diễn ra tại Osaka, Nhật Bản từ 29/2 – 04/3/ 2016.