Tag Archives: quan ly doanh nghiep

Japan Scholarship 2017 – Học bổng Quản lý doanh nghiệp (VNCM)

Viện IMT trân trọng thông báo bắt đầu tiếp nhận hồ sơ cho chương trình học bổng Quản lý doanh nghiệp cho các công ty tại Việt Nam – The Program on Corporate Management for Vietnam (VNCM) Được phối hợp tổ chức bởi HIDA, Viện IMT và SME Technical Assistant Center (TAC), đây là chương trình […]

Học bổng về Quản lý doanh nghiệp Nhật Bản 2016

Ngày 18 tháng 10 năm 2016 – Viện IMT thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng viên cho chương trình học bổng Quản lý doanh nghiệp Nhật Bản (The Program for Japanese Corporate Management – PJCM) của HIDA/AOTS. Khoảng 2/3 chi phí học của chương trình sẽ được hỗ trợ bởi chính phủ Nhật Bản. Tất cả hồ sơ […]

Học bổng tu nghiệp Giải quyết vấn đề con người và tổ chức (SHOP) tại Nhật Bản 2016

Ngày 18 tháng 10 năm 2016 – Viện IMT thông báo đang tiếp nhận hồ sơ ứng viên cho chương trình học bổng giải quyết vấn đề con người và tổ chức tại Nhật Bản (the Solving Human and Organizational Problems – SHOP) của HIDA/AOTS. Chi phí học của chương trình sẽ được hỗ trợ một phần […]

Học bổng HIDA/AOTS về quản lý doanh nghiệp tại Nhật Bản (VNCM)

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Chương trình tu nghiệp quản lý doanh nghiệp tại Nhật Bản – The Program on Corporate Management for Vietnam (VNCM) từ ngày 28/9 đến 11/10/2016. Địa điểm: HIDA Kansai Kenshu Center (KKC), Nhật Bản. Được phối hợp tổ chức bởi HIDA, Viện IMT và SME Technical Assistant Center (TAC), đây là chương trình học […]

Học bổng Quản lý Doanh nghiệp tại Nhật Bản (VNCM)

Chương trình tu nghiệp quản lý doanh nghiệp tại Nhật Bản – The Program on Corporate Management for Vietnam (VNCM) từ ngày 28/09 đến 09/10/2015. Địa điểm: HIDA Kansai Kenshu Center (KKC), Nhật Bản. Được phối hợp tổ chức bởi HIDA, Viện IMT và SME Technical Assistant Center (TAC), đây là chương trình học bổng tu nghiệp được […]