Tag Archives: trien lam tai Nhat Ban

Hội chợ thời trang 2016 tại Tokyo, Nhật Bản

Năm 2015: 16 doanh nghiệp đã nhận được danh thiếp từ 273 nhà phân phối (buyer), 74 cuộc gặp gỡ và 33 đơn hàng thương mại. Một số đơn vị tham dự thu được đơn hàng với số lượng lên đến 10,000 và 1 triệu

Hỗ trợ ngành Công nghệ nhúng Việt Nam hợp tác với Nhật Bản

Giới thiệu Internet of Things (IoT) ngày càng phổ biến toàn cầu. Điều này đòi hỏi các công nghệ liên quan phải phát triển đa dạng và nhanh chóng, đặc biệt là ngành công nghiệp nhúng. Đây cũng chính là thách thức đặt ra cho các công ty trong ngành. Họat động kinh doanh đã […]

Hỗ trợ ngành Công nghệ thông tin Việt Nam hợp tác với Nhật Bản

Đối tượng: Tổ chức liên quan ngành ICT như gia công phần mềm/phần cứng, thiết kế hệ thống, nhà cung cấp dịch vụ truyền thông, công ty tư vấn …doanh nghiệp có quan tâm đến việc kinh doanh hay hợp tác tại Nhật Bản. Dự án “Trade Missions to Japan” là cơ hội rất tốt để hiểu về […]

Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam hợp tác với Nhật Bản: ngành thời trang, quà tặng và dược phẩm

Chương trình dành cho: doanh nghiệp có quan tâm đến việc kinh doanh hay hợp tác tại Nhật Bản. Dự án “Trade Missions to Japan” là cơ hội rất tốt để hiểu về thị trường và chiến lược cần thiết trong các ngành khác nhau tại Nhật Bản. Mục đích: chương trình Trade Missions nhằm mục đích cung cấp cho các […]

Chương trình Gloal Interface Japan: tăng cường hợp tác với Nhật Bản

Từ tháng 12/2013, chúng tôi bắt đầu triển khai chương trình Giới thiệu Doanh nghiệp trong khuôn khổ Chương trình Giao diện toàn cầu của HRI nhằm mục đích tạo cầu nối kinh doanh giữa những doanh nghiệp Việt Nam đáng tin cậy và các khách hàng doanh nghiệp Nhật Bản.