Tag Archives: tu van quan ly nhan su

Xây dựng hệ thống lương – các điểm cần lưu ý

Hai nhu cầu cơ bản nhất mà một người lao động đặt ra mà nhất thiết người làm nhân sự hay người chủ công ty phải trả lời thỏa đáng đó là “làm ở đây tôi được bao nhiêu tiền mang về (net take home)” và “nghề nghiệp của tôi sẽ được phát triển thế […]

Quản lý nguồn nhân lực dựa trên năng lực – Competency based HRM

Trong khi quản lý bằng KPI đa phần chỉ tập trung vào thành tích, thì quản lý năng lực đưa ra phương cách trang bị “khả năng làm được” cho con người của công ty, đồng thời hỗ trợ cho 3P – Phát hiện (tạo nguồn và thu hút người giỏi), Phát triển (tài năng cho công ty), và Phát huy (năng lực của họ để đóng góp vào chiến lược công ty).

Chào mừng Cô Bente Sternberg M.S.W. trở thành chuyên gia đội tư vấn phát triển tổ chức IMT

Khách hàng của Ms Bente bao gồm các công ty thuộc Fortune 500 và các công ty lớn khác như Toyota, Mizuho Bank, Bank of Tokyo Mitsubishi, KPMG, PWC, Standard Chartered Bank, Bosch, HP, IBM, AT&T

Cách xây dựng hệ thống trả công

Cách lập hệ thống trả công chuẩn quốc tế, chính xác, công bằng, có khả năng thu hút, duy trì và động viên nhân viên hiệu quả. Trước hết cần phân biệt trả công (peyment) khác với trả lương (salary).