Tag Archives: tuyen dung chuyen gia nganh du lich

Chương trình cử chuyên gia phát triển du lịch đến Nhật Bản: thành phố Gifu

Nhằm xúc tiến du lịch đến thành phố Gifu, tỉnh Gifu Nhật Bản, HIDA tổ chức chương trình thu hút các chuyên gia nước ngoài, bao gồm Việt Nam tham quan và cho ý kiến về cách khai thác tài nguyên du lịch, tăng lượng khách nước ngoài có thu nhập cao đến nghỉ tại Gifu, Nhật Bản.

Chương trình cử chuyên gia phát triển du lịch sang Nhật Bản

Nhằm xúc tiến du lịch đến Nhật Bản, HIDA đã tổ chức chương trình thu hút các chuyên gia nước ngoài, bao gồm Việt Nam đến tham quan, đánh giá và cho ý kiến về cách khai thác tài nguyên du lịch, tăng lượng khách nước ngoài có thu nhập cao đến nghỉ tại các thành phố khác nhau của Nhật Bản