Talkshow – Tam thập lục kế trong kinh doanh

TP.HCM, ngày 24 tháng 05 năm 2019 –  IMT đã tổ chức talkshow “Tam thục lập kế – ứng dụng trong kinh doanh” với sự trình bày của TS. Đinh Toàn Trung. TS. Trung đã diễn giải các khái niệm về quản trị chiến lược công ty và đối ứng với các ví dụ thực tế về việc sử dụng các mưu lược trong kinh doanh. Tam thập lục kế – với góc nhìn hiện đại – trở thành một kho gợi ý về các cách thức mà một công ty có thể tồn tại được trong một môi trường cạnh tranh ngày càng có mức độ cạnh tranh và tính bất định cao hơn, đòi hỏi chất lượng nhiều hơn trong quản trị chiến lược.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *