Talkshow – Tam thập lục kế trong kinh doanh

Tam thập lục kế trong kinh doanh

Talkshow – Tam thập lục kế trong kinh doanh

TP.HCM, ngày 24 tháng 05 năm 2019 –  IMT đã tổ chức talkshow “Tam thục lập kế – ứng dụng trong kinh doanh” với sự trình bày của TS. Đinh Toàn Trung. TS. Trung đã diễn giải các khái niệm về quản trị chiến lược công ty và đối ứng với các ví dụ thực tế về việc sử dụng các mưu lược trong kinh doanh. Tam thập lục kế – với góc nhìn hiện đại – trở thành một kho gợi ý về các cách thức mà một công ty có thể tồn tại được trong một môi trường cạnh tranh ngày càng có mức độ cạnh tranh và tính bất định cao hơn, đòi hỏi chất lượng nhiều hơn trong quản trị chiến lược.

Tại IMT, các dự án tư vấn được triển khai đều hướng tới mục tiêu cuối cùng, từ chiến lược đến vận hành, mang lại những giá trị lâu dài cho doanh nghiệp. Đánh giá năng lực một đơn vị tư vấn cũng giống như đứng trước một chiếc hộp chưa được mở, do đó chúng tôi chia sẻ với doanh nghiệp các thông tin về đặc thù nguyên tắc làm việc, khả năng đảm bảo chất lượng và sự thành công của dự án như sau:

Về nguyên tắc làm việc:

  • IMT tôn trọng tính đặc thù của mỗi công ty, làm việc trên thông tin hiện trường và đề ra giải pháp hiện thực.
  • Đưa ra các giải pháp cho tương lai, không tạo thêm vấn đề
  • Đối xử trung thực, tuyết đối không vì tiến độ dự án hay mục tiêu lợi nhuận để thay đổi ý kiến tư vấn theo chiều hướng sai lệch hoặc thiên vị.
  • Tận tâm tận lực với từng dự án.
  • Bảo mật thông tin khách hàng.

Về biện pháp đảm bảo chất lượng:

  • Truyền thông tốt về mục đích và cách làm, lôi cuốn sự tham gia và cảm tình của các cá nhân liên quan ngay từ đầu
  • Lựa chọn chuyên gia đúng với dự án nghiên cứu: theo đặc thù ngành, dự án, tính cách.
  • Không chỉ đưa ra giải pháp, IMT hướng dẫn khách hàng để có thể chuyển đổi thành công.

Xem thêm về các dịch vụ tư vấn của IMT tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *