Thực hiện chương trình L&D Auchan Retail

Sieu thi Auchan

TP.HCM, tháng 03 năm 2019 – IMT được lựa chọn làm đối tác thực hiện chương trình L&D cho Auchan Retail trên toàn quốc. Chương trình bao hàm những tiêu điểm huấn luyện – bài tập phát triển từ quản lý bản thân, quản lý người khác đến đóng góp vào tổ chức.

Không đơn giản là liệt kê và cung cấp các module đào tạo, IMT đã thực hiện các cuộc phỏng vấn để tìm ra các hành vi cần phát triển thực tế tại Auchan phù hợp với đặc điểm ngành nghề. Từ đó, xây dựng nên chương trình thiết kế riêng để phát triển năng lực cho đội ngũ quản lý cấp trung.

Chương trình L&D

Mỗi người tham gia sẽ được đánh giá cá nhân, xây dựng định hướng hoạt động và hỗ trợ áp dụng kiến thức vào thực tế theo mô hình Kirk Patrick. Chương trình sẽ được triển khai bắt đầu từ tháng 04/2019.

Về IMT: không chỉ thực hiện các khóa huấn luyện có chất lượng, IMT chú trọng vào việc xây dựng các giải pháp tổng thể hơn về học hỏi và phát triển và đã thực hiện việc phát triển năng lực con người cho nhiều công ty lớn.

Về Auchan: trong hơn 55 năm, Auchan Retail đã có mặt tại 17 quốc gia, từ châu Âu đến châu Á và châu Phi. Auchan Retail là nhà phân phối thực phẩm đứng hàng thứ 12 trên thế giới, hàng thứ 4 thế giới trong số các nhà phân phối lẻ có mặt trên nhiều quốc gia nhất với 4000 cửa hàng và với 67 % doanh số thu được đến từ các cửa hàng ngoài nước Pháp. Auchan Retail nắm vững quá trình phát triển của hệ thống nhờ vào sự tăng trưởng của chính hệ thống và nhờ vào các thoả thuận franchise và các chương trình hợp tác với các đối tác địa phương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *