Quản lý phát triển sản phẩm

Định hình thị trường đúng, khai thác các điểm cơ hội với sản phẩm tương ứng (PMG), định hình phương cách quản lý quan hệ (RP) – hoạch định khách hàng (AP) – quản lý cơ hội (OP) và theo dõi toàn bộ chu trình từ phát triển sản phẩm mới đến giao hàng (NPD).

Quản lý chuỗi cung ứng

Bắt đầu từ việc tối ưu hóa tồn kho – điểm có giá trị lớn gây ảnh hưởng mạnh đến dòng tiền – trong công ty, đến xây dựng chiến lược mua hàng, quản lý nhà cung cấp đến cộng tác trên chuỗi cung ứng để đồng tạo giá trị để tăng hiệu quả quản lý.

Quản lý tri thức & quy trình

Tạo ra, giữ lại và phát triển giá trị từ bộ bí quyết làm việc (know-how) – tài sản vô hình của công ty thường bị bỏ quên. Tạo nền tảng để tiêu chuẩn hóa và cải tiến liên tục dựa trên best-practices. Tránh tình trạng bí quyết lệ thuộc vào cá nhân, và mở đường để cộng hưởng trí tuệ tập thể trên những quy trình thực sự tạo giá trị.

5S, SHE và tiêu chuẩn hóa

Giải quyết bài toán về tính kỷ luật, khả năng duy trì và óc cải tiến liên tục của toàn lực lượng. Góp phần đáp ứng các điều kiện cơ bản để vượt qua đánh giá và gia nhập chuỗi cung ứng của những nhà mua hàng quốc tế.

Lean & IE

Các lãng phí chính thường nằm trực tiếp ở số lượng công nhân sử dụng, hiệu suất tổng thể của thiết bị (OEE), cách thức bố trí layout và dòng chảy sản phẩm. IMT đã đạt được những kết quả đo được bằng số giờ chạy máy tăng thêm để giảm đầu tư, số lượng nhân công hợp lý, và các công việc tiêu chuẩn được tối ưu. Mở rộng hơn, chúng tôi đo lường VSM và đưa ra lộ trình quản lý tinh gọn cho các công ty sản xuất đầu ngành như Nhựa Bình Minh, Duy Tân, Bibica, Tapack, Vissan, CJ Cầu Tre, Saigon Cosmetics…

TPM

Quản lý năng suất toàn diện (Total Productivity Management) là một lộ trình dài và khó khăn, nhưng có thể được bắt đầu bằng những bước căn bản mang lại kết quả tiết kiệm lớn. Chúng tôi thường tiếp cận theo cách phân loại máy móc và tài sản lớn, tính toán hiệu quả sử dụng tài sản (ROI), định ra các điểm có thể cải thiện năng suất sát sườn như AM, PM, FI trước khi đến những chương trình phức tạp hơn.

TQM

Tìm ra được những điểm chính yếu phải quản lý, chuyển đổi từ quan điểm của khách hàng (VOC) thành những điểm trọng yếu trong quản lý chất lượng (CTQ). Đảm bảo cách thu thập dữ liệu là đơn giản và đúng với sự thật, chuẩn bị các công cụ đo chính xác (MSA). Từ đó, lựa chọn ra công cụ đơn giản và phù hợp nhất để thực sự tạo ra kết quả có tính quan trọng chứ không phải chỉ để giám sát đơn thuần.