Tóm tắt kết quả nghiên cứu tình hình quản lý chất lượng và sản phẩm an toàn tại Việt Nam 2015

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản trong việc tăng cường khả năng hợp tác kinh doanh tại Nhật, Viện IMT được sự ủy nhiệm bởi HIDA đã tiên hành khảo sát tình hình ứng dụng các chuẩn chất lượng, đặc biệt là chứng chỉ sản phẩm an toàn SG Mark – một chứng chỉ an toàn quan trọng đối với các sản phẩm tiêu dùng tại Nhật.

Nghiên cứu được thực hiện với đối tượng là các nhà sản xuất các sản phẩm tiêu dùng được ưa chuộng tại thị trường Nhật Bản. Dưới đây trình bày sơ lược kết quả thu được sau khảo sát.

[Click để xem Kết quả nghiên cứu tình hình ứng dụng chuẩn quản lý chất lượng và sản phẩm an toàn 2015]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *