Triển khai dự án chẩn đoán và xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại VTS – Hải Phòng

Hải Phòng, tháng 04/2018 – IMT triển khai chương trình tư vấn Chẩn đoán và xây dựng văn hóa doanh nghiệp (VHDN) để nhận diện bức tranh tổng thể về VHDN tại Viettruong và các vấn đề quản lý liên quan đến con người. Từ đó phát triển một cách nhất quán các giá trị, hành vi chuẩn mực đóng góp cho hiệu quả chung và mục tiêu phát triển của công ty.

Trong dự án này, IMT áp dụng phương pháp chẩn đoán văn hóa (khảo sát định tính và định lượng dựa trên checklist 20 yếu tố VHDN và khung chẩn đoán văn hóa OCAI – Organizational Culture Assessment Instrument) để xác định bức tranh tổng thể về VHDN. Kế đến là các buổi focus group để coach ban lãnh đạo Viettruong xác định các giá trị và hành động cần làm cụ thể, lập đội chuyên trách và xây dựng kế hoạch triển khai VHDN. Dự án được thực hiện dưới sự hướng dẫn của TS. Trương Thị Lan Anh.

Viettruong Seafood hoạt động trong ngành sản xuất và cung ứng thủy sản, nông sản; có tốc độ tăng trưởng nhanh với 3 nhà máy và đang có nhu cầu tiếp tục mở rộng. Doanh thu thường niên đạt đến 13 triệu USD và dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh từ các mảng kinh doanh mới (cả sản xuất và thương mại).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *