Triển khai LEAN ngành F&B

Triển khai LEAN ngành F&B

Ngày 31 tháng 10 năm 2023, tại TP. Hồ Chí Minh, IMT đã thực hiện báo cáo tổng kết quá trình dự án triển khai quản lý theo LEAN cho ngành F&B giai đoạn mở rộng tại Golden Gate Group. Xuất phát từ sứ mệnh “Nhân viên hạnh phúc – Khách hàng hài lòng” và đảm bảo kinh doanh bền vững trong môi trường biến động, Golden Gate xác định tối ưu các hoạt động vận hành tại nhà hàng là chủ điểm ưu tiên cần tập trung thực hiện.

Ông Hà Thúc Tú – giám đốc điều hành GGG đánh giá: “Trong suốt những năm làm việc cùng nhau, kể từ những ngày đầu đặt lại các nền tảng giá trị văn hóa GoldenGate cho đến các dự án tối ưu hóa vận hành hôm nay, chúng tôi luôn cảm nhận sự chân thành trong dịch vụ IMT”.

IMT đã chuyển giao và kèm cặp triển khai 15 công cụ thực hiện LEAN được tùy chỉnh phù hợp với đặc thù ngành nhà hàng, kết hợp cung cấp các hành vi và kỹ năng để thúc đẩy văn hóa cải tiến liên tục. Thực hiện vai trò tư vấn LEAN, IMT luôn cùng Golden Gate LEAN core-team triển khai Gemba walk tìm kiếm các ý tưởng cải tiến nhanh và dễ, thực hiện các phân tích thao tác, phân tích layout nhà hàng, phân tích dữ liệu vận hành. Sự nỗ lực từ 2 phía đã đem đến kết quả này vượt xa mục tiêu ban đầu với 337 ý tưởng cải tiến được ghi nhận và lộ trình cải tiến với 13 dự án với ước tính hàng chục tỷ đồng.

Kết quả dự án không chỉ là các con số được ghi nhận mà còn xây dựng tư duy cải tiến liên tục cho các thành viên tham gia. Điều đó được thể hiện thông qua việc họ luôn tìm kiếm cách làm tốt hơn trong việc và thúc đẩy nhau bằng câu nói: “Chưa có LEAN lắm nha”. Hơn thế nữa, tinh thần cải tiến liên tục được đội dự án lan tỏa đến các nhân viên khác. Tinh thần này không chỉ tác động tích cực trong dự án hiện tại, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của văn hóa cải tiến liên tục tại Golden Gate.

Tư vấn LEAN dành cho ngành dịch vụ từ IMT

Với kinh nghiệm triển khai tư vấn từ chiến lược, phát triển tổ chức đến tối ưu hóa vận hành cho các ngành sản xuất, dịch vụ, công nghệ, công nghiệp hỗ trợ, IMT có thể đi cùng các doanh nghiệp trong việc chẩn đoán và đo lường lãng phí, trang bị kỹ năng, thiết lập hệ thống và cài đặt văn hóa cải tiến liên tục. Liên hệ IMT khi có bất kỳ ý định triển khai tối ưu hóa vận hành nào.

Phương Ngân – Business Analyst, LEAN champion, IMT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *