Một tổ chức khỏe mạnh là khi tinh thần “công ty là nơi làm ăn chung” được cảm nhận và thực hành tốt từ cấp cao đến lao động trực tiếp. Để tạo được tinh thần đó, công ty phải rất rõ mình tồn tại để giải quyết vấn đề gì, cần có năng lực gì và tổ chức hoạt động thế nào để đạt được hiệu quả. IMT là nơi để các người chủ doanh nghiệp tìm đến để cùng nhìn nhận lại những điểm cơ bản như sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, năng lực lõi. Từ đó xác lập cách đánh thị trường, cấu trúc doanh nghiệp đúng theo quy trình có thể tạo giá trị, và quản lý được hiệu quả.

Xác lập đường đi và triển khai đạt kết quả

Các chương trình đã triển khai

Logo IMT white

Viện Phát triển Quản trị và Công nghệ

IMT – Institute of Management and Technology

36 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

+84 (28) 36 200 600 info@imt.vn

Về chúng tôi

Dịch vụ

Bài viết kiến thức