Nhằm mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam nâng cao năng lực, cắt giảm lãng phí, tăng năng suất và chuẩn hóa hệ thống, Viện IMT đã triển khai các chương trình tư vấn quản lý sản xuất hiệu quả và thiết thực cho các ngành công nghiệp Việt Nam như sau.

CHƯƠNG TRÌNH CHẨN ĐOÁN NHÀ MÁY

Cần được sử dụng khi doanh nghiệp đã thực hiện hoạt động cải thiện trước đó nhưng vẫn chưa hài lòng với kết quả đạt được, việc giảm giá thành là cấp thiết nhưng phương hướng chưa xác định rõ,…

 • Tiến hành chuẩn đoán trên các điểm quan trọng
 • Đánh giá hoạt động sản xuất để xác định các vấn đề hệ thống
 • Đưa ra biện pháp cải tiến cụ thể để tăng năng suất, giảm chi phí

CHƯƠNG TRÌNH CẢI TIẾN MÔI TRƯỜNG BẰNG 5S VÀ SAFETY

5S có thể được ứng dụng không chỉ tại công ty sản xuất mà cả các công ty dịch vụ. Đặc biệt với các công ty logistics, M&E, xây dựng làm việc thường xuyên với đối tác Nhật Bản, cải tiến môi trường sẽ giúp gia tăng hình ảnh và tác động đến quyết định lựa chọn đối tác và sự hợp tác dài lâu.

 • Đào tạo các công cụ, kỹ thuật áp dụng 5S; nguyên lý cơ bản
 • Thực hành tại hiện trường (công ty khách hàng hoặc một đối tác làm tốt 5S)
 • Kèm cặp đội dự án duy trì 5S, kiểm tra định kỳ – đột xuất để tạo thành thói quen, kỷ luật và đảm bảo môi trường được cải tiến liên tục
 • Đánh giá hiệu quả trước – sau cải tiến thông qua các chỉ tiêu đo lường, đánh giá cấp độ vận hành 5S xuất sắc

CHƯƠNG TRÌNH CẮT GIẢM LÃNG PHÍ VỚI MFCA VÀ IE

Chương trình tư vấn kết hợp các công cụ quản lý sản xuất, tập trung vào kỹ thuật cải tiến dòng chảy nguyên vật liệu MFCAkỹ thuật công nghiệp IE. Đặc biệt thích hợp cho nhà máy nhiều nhân công, các ngành nghề đòi hỏi nhiều công đoạn gia công …

 • Lập mô hình đo lường các loại lãng phí nguyên vật liệu, tiện ích, hệ thống, xử lý phế thải bằng công cụ MFCA
 • Tối ưu hóa nhân công và vận hành máy móc bằng phân tích layout, phân tích thao tác, quan sát thời gian, phối hợp người – máy
 • Cân bằng công suất dây chuyền (LBA)
 • Thiết lập các hệ thống kéo (kanban), hệ thống tự động ngừa lỗi, khu vực sản xuất dòng chảy một sản phẩm, cải tiến bảo trì và tăng hiệu suất vận hành máy… nhằm sản xuất đúng thời gian, giảm tồn kho, giảm chi phí, đạt chất lượng dành cho khách hàng.
 • Đào tạo 5 kỹ thuật cải tiến công nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý chất lượng của Viện IMT sẽ tiến hành chẩn đoán hiện trạng và xác định vấn đề chất lượng cụ thể đối với từng doanh nghiệp. Sau khi vấn đề được định nghĩa rõ, mục tiêu chất lượng cần đạt và các giai đoạn thực hiện cần thiết sẽ được xác định cho phù hợp với thực tiễn doanh nghiệp.

Không chỉ có doanh nghiệp sản xuất, các doanh nghiệp ngành dịch vụ như nhà hàng, cũng cần hệ thống Quản lý chất lượng

 • Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng
 • Giải quyết vấn đề chất lượng
 • Xây dựng các công cụ quản lý chất lượng theo đặc thù doanh nghiệp
 • Xây dựng quy trình vận hành tinh gọn và gắn kết với chiến lược tổ chức

]Tiêu chí “Truyền đạt kiến thức” nên được cân nhắc khi quyết định lựa chọn nhà tư vấn.

Để tăng khả năng độc lập và phát triển nguồn lực nội bộ, khách hàng nên có một đội dự án cùng triển khai với nhà tư vấn.

Khách hàng có thể áp dụng hình thức mô hình mẫu (role model) và tham gia cùng nhà tư vấn để chia sẻ các kiến thức, cách làm, bí quyết. Sau khi kết thúc, khách hàng có thể tự tiến hành độc lập trên một phân xưởng, nhà máy khác đồng thời tiết kiệm ngân sách.

 

Để xem các chương trình tư vấn mà Viện IMT đã thực hiện, mời quý vị click vào đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *