Tuyển sinh khóa quản lý dòng chảy nguyên vật liệu (MFCA – ISO 14051)

Với mục đích đưa phương pháp tính toán mới để hỗ trợ các doanh nghiệp cắt giảm tối ưu chi phí và đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, Viện IMT hiện đang tuyển sinh khóa đào tạo Quản lý dòng chảy Nguyên vật liệu (MFCA). Đây là khóa đào tạo dành cho:

  • Ban Giám đốc
  • Giám đốc nhà máy, quản đốc
  • Trưởng BP Kế toán, Đầu tư, Kế hoạch, Nghiên cứu & Phát triển
  • Trưởng nhóm sáng kiến hoặc những người chịu trách nhiệm chính việc cắt giảm chi phí trong công ty.
  • MFCA thúc đẩy các hoạt động giúp giảm lượng chất thải.

Giới thiệu về MFCA

Kết quả của việc giảm chất thải trong nguyên liệu đầu vào, không những trực tiếp giảm chi phí nguyên liệu mà còn giảm cả chi phí của dây chuyền sản xuất.

Giảm lượng chất thải và nguyên vật liệu đầu vào (tiêu thụ tài nguyên) góp phần rất lớn vào việc bảo vệ môi trường. MFCA triệt để hơn công cụ truyền thống là Định mức. Nó có thể mang lại những kết quả rất đáng ngạc nhiên.

Giảng viên

Ông Tomii Tatsuhiko, chuyên gia có kinh nghiệm tư vấn/ huấn luyện MFCA, cải tiến năng suất, thành viên của diễn đàn MFCA Nhật Bản.

Ông Lưu Nhật Huy, CEO Viện IMT

Thời gian và địa điểm

Ngày: 09-10/6/2015 (02 ngày) – từ 08:30 -16:30

Tại: Phòng đào tạo Viện IMT – 404 Huỳnh Văn Bánh, P. 14, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

Liên hệ và đăng kí

IMT – tel: 08-5449 5969, mail: nt@www.imt.vn

Hạn cuối đăng ký: trước ngày 06/06/2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *