[WEBINAR] CÂU CHUYỆN VỀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Giải quyết vấn đề

Các phương pháp giải quyết vấn đề liên quan đến kiểm soát chất lượng là nền tảng không thể thiếu trong TQM để thúc đẩy quản lý chất lượng. Câu chuyện kiểm soát chất lượng bắt đầu bằng việc nhận diện khoảng cách giữa hiện trạng thực tại và trạng thái lý tưởng – xem như một vấn đề. Đặt ra các bước làm thế nào để giải quyết vấn đề hiệu quả.  Người tham gia sẽ hiểu về câu chuyện kiểm soát chất lượng, góc nhìn quan điểm của kiểm soát chất lượng, và cách tư duy từ câu chuyện kiểm soát chất lượng như các bước giải quyết vấn đề giúp giải quyết bài toán về chất lượng trong tổ chức.

Thời gian: ngày 18/02/2021, từ 14:00 – 17:00 (giờ Việt Nam)

Tham khảo về 7 công cụ quản lý chất lượng.

Giải quyết vấn đề

Mục tiêu chương trình giúp người tham gia:

– Hiểu ý nghĩa và đặc điểm của TQM
– Hiểu về cách nghĩ của các phương pháp kiểm soát chất lượng
– Cung cấp các case study về kiểm soát chất lượng tại hiện trường thực tế

Đối tượng phù hợp: Chủ sở hữu, giám đốc điều hành, Quản lý cấp trung đến cao hiện đang công tác tại các Công ty.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Giảng viên: Mr Yukihiro Ando – Trustee and an Academician: The International Academy for Quality (IAQ)

Hạn cuối nhận hồ sơ: ngày 29/01/2021

Miễn phí tham dự cho các hồ sơ phù hợp.

Liên hệ Viện IMT
Tel: 028-36200 600
Email: info@imt.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *