[WEBINAR]: TINH THẦN QUẢN TRỊ NHẬT BẢN

TINH THẦN QUẢN TRỊ NHẬT BẢN

Thời gian: 02 ngày, ngày 09/02 & 16/02/2021, từ 15:00 – 17:00 (giờ Việt Nam)

[WEBINAR]: TINH THẦN QUẢN TRỊ NHẬT BẢN. Chương trình “Quản lý doanh nghiệp Nhật Bản” được thiết kế với mục tiêu giới thiệu đến người quan tâm hiểu rõ hơn về giá trị, phong tục và tư duy dẫn đến quản lý thành công cũng như tạo nên phong cách quản trị đặc trưng của của người Nhật Bản. Đặc biệt là cách thức các công ty Nhật Bản đối mặt và ứng phó như thế nào với ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Hội thảo được dẫn giảng bởi ba giáo sư kinh nghiệm, bên cạnh việc cung cấp các kiến thức đã được nghiên cứu thì các giáo sư sẽ có sự tương tác để theo dõi mức độ hiểu về chủ đề  của học viên.

Hội thảo sẽ cung cấp các case study mới nhất giúp học viên thảo luận để hiểu sâu hơn về nội dung của chủ đề.

Mục tiêu chương trình giúp người tham gia:

– Hiểu về suy nghĩ rập khuôn, hành vi, giá trị và đạo đức của người Nhật làm nền tảng cho phong cách quản trị của Nhật Bản

– Hiểu các đặc điểm về phương pháp quản trị được sử dụng tại các công ty Nhật Bản

– Hiểu được điểm giống và khác nhau gữa các phương pháp quản trị các nước và quản trị kiểu Nhật Bản, và điểm mạnh, yếu từng phương pháp.

–  Hiểu được cách công ty Nhật Bản áp dụng tinh thần quản trị kiểu Nhật để ứng phó với môi trường đang thay đổi mạnh mẽ giữa đại dịch Covid-19

Đối tượng phù hợp: Chủ sở hữu, giám đốc điều hành, Quản lý cấp cao của các Công ty.

Giảng viên:
Dr. Tadao Kagono – Professor Emeritus, Kobe University
Dr. Shinishi Ishii – Professor, Osaka City University
Dr. Hidekazu Sone – Associate Professor, Shizuoka University of Art and Culture

Phí tham dự90 Usd/ 1 đăng ký
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Hạn cuối nhận hồ sơ: ngày 19/01/2021

Liên hệ Viện IMT
Tel: 028-36200 600
Email: info@imt.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *