Giới thiệu

 

 

Viện Phát triển Quản trị và Công nghệ IMT (Institute of Management and Technology) là một Viện tư nhân tập trung nghiên cứu, tư vấn quản lý, và huấn luyện chuyên về lĩnh vực tối ưu hóa doanh nghiệp (Business Excellence), được thành lập từ tháng 01/2005 theo định hướng phi lợi nhuận. Giấy phép hoạt động 112/ĐK-KHCN.

Sau 15 năm hoạt động liên tục xây dựng cập nhật các bài học quản trị, công cụ tư vấn quản lý, IMT đã thực hiện thành công nhiều dự án cho các công ty thuộc ngành sản xuất, xây dựng, chế biến, dịch vụ.

Lĩnh vực tư vấn quản lý chuyên sâu của IMT bao gồm xây dựng và vận hành chiến lược, quản lý hiệu quả và phát triển tổ chức, quản lý chi phí sản xuất toàn diện, kỹ thuật công nghiệp, Tư duy đột pháLÝ DO THÀNH LẬP


Một đất nước mạnh mẽ chỉ khi có được một lực lượng doanh nghiệp mạnh mẽ

Tại các thị trường mới nổi (emerging market), vấn đề của doanh nghiệp thường không phải ở đầu ra thị trường mà hầu hết nằm ở khả năng vận hành doanh nghiệp.

Đó là lý do IMT lấy sứ mệnh của mình là mang lại khả năng vận hành tối ưu cho các doanh nghiệp thông qua dịch vụ tư vấn quản lý đẳng cấp quốc tế và nỗ lực phát triển tổ chứctài năng con người.


CÁC LĨNH VỰC TẬP TRUNG


QUẢN LÝ HIỆU QUẢ CHIẾN LƯỢC

Bao gồm đánh giá tổng thể khả năng vận hành công ty, phân tích môi trường và nội bộ, lập lựa chọn và bản đồ chiến lược, triển khai liên kết từ chiến lược đến triển khai chiến lược nhằm gắn kết chiến lược với hành động, tăng khả năng triển khai và kiểm soát chiến lược.

Đồng thời, phân tích và thành lập khung năng lực chungnăng lực chuyên môn để quản lý được mức độ năng lực cần có để thực hiện chiến lược, triển khai điều chỉnh hành vi ứng xử qua bộ quy tắc ứng xử lẫn đánh giá tương hợp giá trị văn hóa doanh nghiệp.


TỐI ƯU HÓA SẢN XUẤT

Lập mô hình đo lường các loại lãng phí nguyên vật liệu, tiện ích, hệ thống, xử lý phế thải bằng công cụ MFCA. Thực hiện tối ưu hóa nhân công và vận hành máy móc bằng các kỹ thuật phân tích layout, phân tích thao tác, quan sát thời gian, phối hợp người máy. Cân bằng công suất dây chuyền (LBA) để cải tiến sản xuất, đạt mức vận hành tốt.

Thiết lập các hệ thống kéo (kanban), hệ thống tự động ngừa lỗi, khu vực sản xuất dòng chảy một sản phẩm, cải tiến bảo trì và tăng hiệu suất vận hành máy… nhằm cải tiến tình trạng sản xuất, sản xuất đúng thời gian, giảm tồn kho, cắt giảm chi phí sản xuất, đạt chất lượng dành cho khách hàng.


PHÁT TRIỂN TƯ DUY

IMT là tổ chức được chính các tác giả ủy nhiệm là nơi huấn luyện và phát triển Tư duy đột phá tại Việt Nam

Tư duy đột phá là một mô thức tư duy được phát triển hơn 50 năm qua dưới sự nghiên cứu của GS Gerald Nadler (Mỹ) và GS Shozo Hibino, mở ra cách tiếp cận mới để hoạch định tương lai và giải quyết trọn vẹn vấn đề bằng cách tái định hướng tư duy theo mục đích, sự duy nhất và tính hệ thống của vấn đề. Công cụ này đã được ứng dụng tại IBM, AIA, NEC, NTT, Canon, Toyota, Denso, Matsushita, Araco, American International Group, Fuji Xerox, Ricoh, Mitsubishi Electric, Hitachi, TOTO, Sumitomo, ABB, JVC, Nissan, Glico.


PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC

Thiết lập Chương trình phát triển năng lực tổ chức nhằm nâng cấp nguồn lực con người tương xứng với yêu cầu triển khai chiến lược thông qua Đánh giá năng lực đội ngũ quản lý 360, lập lộ trình phát triển nghề nghiệp, lộ trình đào tạo nhân viên và phát triển khả năng quản lý, thiết kế kiến trúc gìn giữ/phát triển nhân tài và khả năng sáng tạo, tái định nghĩa văn hóa và thúc đẩy hành vi cũng như lập kế hoạch “cài đặt thay đổi” để vận hành các Chương trình trên.CÁC HOẠT ĐỘNG BỔ SUNG


Là đơn vị quản lý học bổng tu nghiệp kỹ thuật và quản lý HIDA/AOTS tại Việt Nam (70% chi phí tài trợ bởi chính phủ Nhật Bản)

Tổ chức các hội nghị chuyên sâu quốc tế như Phương thức sản xuất Nhật Bản (Asia Monozukuri Conference), Thành phố thông minh Châu Á (Asia Smart City)

Quản lý các Chương trình Thực tập sinh toàn cầu (METI Global Internship), Global Interface Japan,…