lý do thành lập

IMT

Một đất nước mạnh mẽ chỉ khi có được một lực lượng doanh nghiệp mạnh mẽ

Tại các thị trường mới nổi (emerging market), vấn đề của doanh nghiệp thường không phải ở đầu ra thị trường mà hầu hết nằm ở khả năng vận hành doanh nghiệp.

Đó là lý do IMT lấy sứ mệnh của mình là mang lại khả năng vận hành tối ưu cho các doanh nghiệp thông qua dịch vụ tư vấn quản lý đẳng cấp quốc tế và nỗ lực phát triển tổ chức và tài năng con người.

lĩnh vực tập trung

TỐI ƯU HÓA SẢN XUẤT

Lập mô hình đo lường các loại lãng phí nguyên vật liệu, tiện ích, hệ thống, xử lý phế thải bằng công cụ MFCA. Thực hiện tối ưu hóa nhân công và vận hành máy móc bằng các kỹ thuật phân tích layout, phân tích thao tác, quan sát thời gian, phối hợp người máy. Cân bằng công suất dây chuyền (LBA) để cải tiến sản xuất, đạt mức vận hành tốt.

Nhằm cải tiến tình trạng sản xuất, sản xuất đúng thời gian, giảm tồn kho, cắt giảm chi phí sản xuất, đạt chất lượng dành cho khách hàng.

PHÁT TRIỂN TƯ DUY

IMT là tổ chức được chính các tác giả ủy nhiệm là nơi huấn luyện và phát triển Tư duy đột phá tại Việt Nam

Tư duy đột phá là một mô thức tư duy được phát triển hơn 50 năm qua dưới sự nghiên cứu của GS Gerald Nadler (Mỹ) và GS Shozo Hibino, mở ra cách tiếp cận mới để hoạch định tương lai và giải quyết trọn vẹn vấn đề bằng cách tái định hướng tư duy theo mục đích, sự duy nhất và tính hệ thống của vấn đề

PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC

Thiết lập Chương trình phát triển năng lực tổ chức nhằm nâng cấp nguồn lực con người tương xứng với yêu cầu triển khai chiến lược thông qua Đánh giá năng lực đội ngũ quản lý 360, lập lộ trình phát triển nghề nghiệp, lộ trình đào tạo nhân viên và phát triển khả năng quản lý, thiết kế kiến trúc gìn giữ/phát triển nhân tài và khả năng sáng tạo, tái định nghĩa văn hóa và thúc đẩy hành vi cũng như lập kế hoạch “cài đặt thay đổi” để vận hành các Chương trình trên.

CÁC HOẠT ĐỘNG BỔ SUNG

Là đơn vị quản lý học bổng tu nghiệp kỹ thuật và quản lý HIDA/AOTS tại Việt Nam (70% chi phí tài trợ bởi chính phủ Nhật Bản)

Tổ chức các hội nghị chuyên sâu quốc tế như Phương thức sản xuất Nhật Bản (Asia Monozukuri Conference), Thành phố thông minh Châu Á (Asia Smart City)

Quản lý các Chương trình Thực tập sinh toàn cầu (METI Global Internship), Global Interface Japan,…