lịch sử hình thành

Một đất nước mạnh mẽ chỉ khi có được một lực lượng doanh nghiệp mạnh mẽ.

Đó là lý do IMT lấy sứ mệnh của mình là Thúc đẩy sự xuất sắc để mang lại sự thịnh vượng chung thông qua dịch vụ tư vấn quản lý đẳng cấp quốc tế và nỗ lực phát triển tổ chức và tài năng con người.

tầm nhìn & sứ mệnh

Thúc đẩy Sự xuất sắc để mang lại sự thịnh vượng chung
Enabling Excellence to drive Prosperity of the Society

Business Excellence

“Doanh nghiệp xuất sắc” (Business Excellence) là một doanh nghiệp không ngừng theo đuổi hiệu suất cao và kết quả xuất sắc trong mọi khía cạnh hoạt động. Khái niệm này bao gồm việc triển khai những phương pháp tốt nhất, áp dụng các nguyên lý quản lý chất lượng và kiên trì theo đuổi sự cải tiến và sáng tạo.

Doanh nghiệp Xuất sắc không chỉ áp dụng cho loại hình sản xuất, mà áp dụng cho các tổ chức có mọi loại và quy mô, bao gồm cả doanh nghiệp có mục tiêu lợi nhuận và các tổ chức phi lợi nhuận. Nó bao trùm nhiều lĩnh vực, bao gồm phát triển chiến lược, tập trung vào khách hàng, hiệu suất hoạt động, tương tác của nhân viên, sự đổi mới và hiệu suất tài chính.

Mục tiêu chính của Doanh nghiệp Xuất sắc là đạt được hiệu suất kinh doanh vượt trội và bền vững bằng cách tối ưu hóa quy trình, nâng cao năng suất, cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao và tạo ra giá trị cho khách hàng, nhân viên và các bên liên quan. Nó liên quan đến việc đặt mục tiêu cao, thiết lập các tiêu chí hiệu suất, đo lường tiến độ và liên tục cải tiến và hoàn thiện các phương pháp tổ chức.

Prosperity of the Society

Sự thịnh vượng chung” là sự giàu có kể cả về vật chất và tinh thần hài hòa với lợi ích chung của xã hội.

Mục đích của mọi hoạt động của chúng tôi là mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho con người trong sự hài hòa với nhau và với tự nhiên.

lĩnh vực tập trung

TỐI ƯU HÓA SẢN XUẤT

Lập mô hình đo lường các loại lãng phí nguyên vật liệu, tiện ích, hệ thống, xử lý phế thải bằng công cụ MFCA. Thực hiện tối ưu hóa nhân công và vận hành máy móc bằng các kỹ thuật phân tích layout, phân tích thao tác, quan sát thời gian, phối hợp người máy. Cân bằng công suất dây chuyền (LBA) để cải tiến sản xuất, đạt mức vận hành tốt.

Nhằm cải tiến tình trạng sản xuất, sản xuất đúng thời gian, giảm tồn kho, cắt giảm chi phí sản xuất, đạt chất lượng dành cho khách hàng.

IMT triển khai mở rộng LEAN tại Tập đoàn Golden Gate

QUẢN LÝ HIỆU QUẢ CHIẾN LƯỢC

Bao gồm đánh giá tổng thể khả năng vận hành công ty, phân tích môi trường và nội bộ, lập lựa chọn và bản đồ chiến lược, liên kết từ chiến lược đến triển khai chiến lược nhằm gắn kết chiến lược với hành động, tăng khả năng triển khai và kiểm soát chiến lược.

Đồng thời, phân tích, lập khung năng lực chung và chuyên môn để quản lý mức độ năng lực cần có để thực hiện chiến lược, triển khai điều chỉnh hành vi ứng xử lẫn đánh giá tương hợp giá trị văn hóa doanh nghiệp.

PHÁT TRIỂN TƯ DUY

IMT là tổ chức được chính các tác giả ủy nhiệm là nơi huấn luyện và phát triển Tư duy đột phá tại Việt Nam

Tư duy đột phá là một mô thức tư duy được phát triển hơn 50 năm qua dưới sự nghiên cứu của GS Gerald Nadler (Mỹ) và GS Shozo Hibino, mở ra cách tiếp cận mới để hoạch định tương lai và giải quyết trọn vẹn vấn đề bằng cách tái định hướng tư duy theo mục đích, sự duy nhất và tính hệ thống của vấn đề

PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC

Thiết lập Chương trình phát triển năng lực tổ chức nhằm nâng cấp nguồn lực con người tương xứng với yêu cầu triển khai chiến lược thông qua Đánh giá năng lực đội ngũ quản lý 360, lập lộ trình phát triển nghề nghiệp, lộ trình đào tạo nhân viên và phát triển khả năng quản lý, thiết kế kiến trúc gìn giữ/phát triển nhân tài và khả năng sáng tạo, tái định nghĩa văn hóa và thúc đẩy hành vi cũng như lập kế hoạch “cài đặt thay đổi” để vận hành các Chương trình trên.

CÁC HOẠT ĐỘNG BỔ SUNG

Là đơn vị quản lý học bổng tu nghiệp kỹ thuật và quản lý AOTS tại Việt Nam (70% chi phí tài trợ bởi chính phủ Nhật Bản)

Tổ chức các hội nghị chuyên sâu quốc tế như Diễn đàn kỹ thuật số NIKKEI Châu Á 2023 (NIKKEI Digital Forum in ASIA 2023), Phương thức sản xuất Nhật Bản (Asia Monozukuri Conference), Thành phố thông minh Châu Á (Asia Smart City)

Quản lý các Chương trình Thực tập sinh toàn cầu (METI Global Internship), Global Interface Japan,…

Liên hệ với chúng tôi

Hãy để lại thông tin khi cần hỗ trợ. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay.
info@imt.vn – (028) 36 200 600

  Logo IMT white

  Viện Phát triển Quản trị và Công nghệ

  IMT – Institute of Management and Technology

  36 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

  +84 (28) 36 200 600 info@imt.vn

  Về chúng tôi

  Dịch vụ

  Bài viết kiến thức