Sứ mệnh của Viện Phát triển Quản trị và Công nghệ (IMT) là Thúc đẩy Sự xuất sắc để góp phần tạo ra một xã hội thịnh vượng. Để phù hợp với sứ mệnh này và tương hợp với những nỗ lực phát triển bền vững chung, chúng tôi đã phát triển Bộ quy tắc ứng xử của IMT (“Quy tắc”) để đảm bảo rằng tất cả các đối tác kinh doanh và nhà cung cấp của chúng tôi đáp ứng những mong đợi cơ bản về kinh doanh liên quan đến yêu cầu pháp lý, thực hành kinh doanh có đạo đức, nhân quyền, và quản lý môi trường.

Việc tuân thủ các tiêu chuẩn này chính là mong muốn hợp tác kinh doanh với IMT, vì Quy tắc đưa ra những tiêu chuẩn tối thiểu không thể thương lượng mà chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp và nhà cung cấp phụ hoặc nhà thầu phụ của họ) tôn trọng và tuân thủ.

Chi tiết xem tại trang hiển thị bên dưới. Hoặc tải về tại đây.

Bo-quy-tac-ung-xu-danh-cho-nha-cung-cap-IMT

Liên hệ với chúng tôi

Hãy để lại thông tin khi cần hỗ trợ. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay.
info@imt.vn – (028) 36 200 600

  Logo IMT white

  Viện Phát triển Quản trị và Công nghệ

  IMT – Institute of Management and Technology

  36 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

  +84 (28) 36 200 600 info@imt.vn

  Về chúng tôi

  Dịch vụ

  Bài viết kiến thức