HỌC BỔNG TU NGHIỆP

IMT là đối tác chính thức trên 10 năm của AOTS (Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships – www.aots.jp) – một đơn vị cung cấp các học bổng tu nghiệp kỹ thuật và quản lý với sự tài trợ từ dòng vốn ODA của Nhật Bản nhằm đưa các nhà quản lý và kỹ sư Việt Nam sang tu nghiệp theo các học bổng được tài trợ 70% chi phí, đồng thời cũng cung cấp các chuyên gia từ Nhật Bản phái cử đến hỗ trợ tại các doanh nghiệp Việt Nam. Qua chương trình này, chúng tôi đã tuyển cử gần 500 tu nghiệp sinh quản lý cho các doanh nghiệp Việt Nam. Trong đó tiêu biểu là các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam như Sam Cường, Bình Minh, Vissan, GreenFeed, Cầu Tre, Bibica, Duy Tân, Thái Bình Shoes, Space Group, Đồng Tâm, vv…

Các chủ đề học bổng tu nghiệp rất đa dạng và phù hợp với hầu hết doanh nghiệp Việt Nam như: quản lý công ty, quản lý dự án, quản lý sản xuất, quản lý chất lượng, tiết kiệm năng lượng, quản trị theo phong cách Nhật Bản, giải quyết vấn đề chất lượng, quản lý logistics, đổi mới kinh doanh, thiết kế, công nghệ thông tin trong quản lý, vv…

Hãy đánh dấu (bookmark) trang Học bổng vào trình duyệt của bạn và thường xuyên theo dõi để ứng tuyển các học bổng mới nhất của IMT.

DANH MỤC HỌC BỔNG