Japan Scholarship 2017 – Học bổng Quản lý Thiết kế (PDM)

Viện IMT thông báo soát xét, tuyển lựa ứng viên cho chương trình học bổng tu nghiệp quản lý thiết kế tại Nhật Bản (the Program on Design Management – PDM) của AOTS. Chi phí học của chương trình sẽ được hỗ trợ một phần từ vốn ODA chính phủ Nhật Bản.

 

Thời gian và địa điểm huấn luyện

  • Thời gian: từ ngày 26/10 đến 08/11/2017
  • Địa điểm: HIDA Tokyo Kenshu Center – TKC (Nhật Bản)

 

Đối tượng phù hợp với chương trình

Các giám đốc, nhà điều hành, nhà quản lý cấp cao, hoặc nhà thiết kế *, những người đang tham gia vào quản lý thiết kế.

*Lưu ý: Chương trình này hướng đến những người tham gia thiết kế sản phẩm và thiết kế đồ họa, vì vậy không cho phép sự tham gia của các nhà thiết kế phụ tùng, máy móc thiết bị kỹ thuật thiết kế, những người tham gia vào việc thiết kế liên quan đến xây dựng và thiết kế trong ngành công nghiệp dệt may.
Lợi ích của chương trình

 

Giúp học viên hiểu sâu về:

(1) Tầm quan trọng của quản lý thiết kế trong quản lý doanh nghiệp và chiến lược kinh doanh;

(2) Cơ cấu tổ chức và các chức năng để ứng dụng thiết kế một cách chiến lược;

(3) Tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu và thiết kế truyền thông thể hiện được chiến lược và tầm nhìn kinh doanh của công ty

(4) Các khái niệm thiết kế như thiết kế lấy người dùng làm trung tâm (user-centered), thiết kế toàn cầu (universal design), và thiết kế sinh thái (eco-design)

(5) Cách kết hợp các quy trình thiết kế sáng tạo được thực hành tại Nhật Bản cho chính công ty mình

 

Phương pháp và nội dung đào tạo

  • Bài giảng và thực hành song song về các nội dung: hình thành sản phẩm và phát triển thiết kế (product concept and design development), thiết kế sản phẩm (product design)
  • Bài giảng và tham quan các công ty – study tour và case example về nội dung chiến lược doanh nghiệp và thiết kế (corporate strategy and design)
  • Bài giảng về thiết kế bao bì (package design), xây dựng cấu trúc tổ chức để quản lý thiết kế (development of organizational structure for design management)

 

Thời hạn ứng tuyển và liên hệ

  • Hạn chót ứng tuyển: Ngày 16/08/2017
  • Liên hệ: IMT (Training Service Manager), tel: + 84 (28) 36 200 600; e-mail: nt@www.imt.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *