Học bổng Quản lý doanh nghiệp về Duy trì và Tiết kiệm năng lượng (CMPE)

Học bổng Quản lý doanh nghiệp về Duy trì và Tiết kiệm năng lượng (CMPE)

Viện IMT thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng viên cho chương trình học bổng Quản lý doanh nghiệp về Duy trì và Tiết kiệm năng lượng năm 2018 tại Nhật Bản – The Corporate Management Program on Energy/Resource Saving & Sustainability (CMPE) – của AOTS Nhật Bản. Chi phí học của chương trình sẽ được hỗ trợ một phần bởi vốn ODA từ chính phủ Nhật Bản. Tất cả hồ sơ nhận được sẽ được Viện IMT soát xét, tuyển lựa và khuyến nghị đến AOTS.

Thời gian học: từ 03/12 đến 14/12/2018 (2 tuần) tại AOTS Tokyo Kenshu Center, Nhật Bản (to be determined).

Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 09/10/2018.

 

Lợi ích chính của chương trình

 1. Tăng cường sự hiểu biết của học viên về lợi thế cạnh tranh của các công ty sản xuất Nhật Bản, khái niệm Monozukuri của các công ty Nhật Bản, những thay đổi môi trường bên ngoài trong ngành sản xuất Nhật Bản và trách nhiệm xã hội của một công ty.
 2. Nâng cao hiểu biết của học viên về xây dựng chiến lược công ty và cách tiếp cận trong quản lý kinh doanh vì môi trường tích hợp đồng thời cho phép công ty tạo ra lợi nhuận.
 3. Trang bị cho học viên khả năng xây dựng kế hoạch hành động để giới thiệu các phương pháp quản lý vì môi trường cho công ty của họ, để họ có thể tăng lợi nhuận và nâng cao lợi thế cạnh tranh cho công ty.

 

Đối tượng phù hợp với chương trình

 • Chủ sở hữu hoặc giám đốc các công ty sản xuất ở tất cả các quốc gia ngoại trừ Nhật Bản.
  * Các quản lý chịu trách nhiệm quản lý tổng thể trong các công ty sản xuất cũng có thể được chấp nhận.

 

Nội dung chương trình

 • [Bước Chuẩn bị] Học viên sẽ chuẩn bị bài thuyết trình vào ngày cuối khóa bằng cách tham khảo “Báo cáo trước đào tạo (1) và (2)” (ví dụ, tình hình hiện tại, thách thức, vấn đề và mục tiêu Kaizen bằng số tại công ty học viên). Vì vậy, các học viên cần lập các mục tiêu bằng số như chỉ số môi trường, vv và chuẩn bị dữ liệu/thông tin khác sử dụng làm cơ sở cho các mục tiêu số đó trước khi đến Nhật Bản.
 • [Bước đầu tiên] Học viên khám phá tình hình hiện tại của ngành công nghiệp sản xuất Nhật Bản và sự thay đổi lịch sử của nó. Sau đó tìm hiểu những thay đổi môi trường bên ngoài và trách nhiệm xã hội hiện tại mà ngành công nghiệp sản xuất Nhật Bản phải đối mặt. Họ cũng sẽ hiểu được tác động của SDG đối với ngành sản xuất trong tương lai và cách giải quyết vấn đề này.
 • [Bước thứ hai] Học viên hiểu cách tiếp cận của công ty đối với việc giảm gánh nặng môi trường và tạo ra lợi nhuận. Nghiên cứu cách tích hợp các hoạt động quản lý doanh nghiệp và môi trường thông qua các ví dụ về tiết kiệm năng lượng và tài nguyên của các công ty Nhật Bản và khái niệm Phân tích chi phí và dòng nguyên liệu (MFCA), một trong những công cụ kế toán quản lý giúp cắt giảm lãng phí. Sau đó, họ sẽ tìm hiểu chiến lược quản lý tổng thể của công ty để tăng cường lợi thế cạnh tranh.
 • [Bước thứ ba] Học viên xem xét điều kiện kinh doanh tại công ty của họ và làm rõ những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ của họ. Sau đó xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để tích hợp các phương pháp quản lý mà họ đã học được vào công ty và cách tăng lợi thế cạnh tranh và trình bày vào ngày cuối cùng.

 

Ngôn ngữ

Tất cả bài giảng, thảo luận, các chuyến thăm công ty và bài tập sẽ được tiến hành bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật được dịch sang tiếng Anh.

 

Giám đốc chương trình

Mr. Hiroshi Tachikawa
Managing Director of Propharm Japan Co., Ltd.;
ISO TC207 WG8 (MFCA) Japanese representative Expert/Assistant Secretary;
Secretary General of MFCA Forum Japan

Chuyên môn về tư vấn chiến lược bền vững cho môi trường và xã hội, quản lý rủi ro môi trường, và MFCA, ông Tachikawa đã tư vấn cho nhiều công ty Nhật Bản và nước ngoài cho nhiều ngành từ sản xuất đến dịch vụ. Ông cũng là thành viên của “MFCA Committee for Introduction, Demonstration and Local Management” được Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản ủy thác và đóng góp vào việc chuẩn hóa quốc tế về MFCA (ISO 14051 và ISO 14052).

 

Chương trình dự kiến

Lịch trình dự kiến cho chương trình học bổng tu nghiệp The Corporate Management Program on Energy/Resource Saving & Sustainability (CMPE) – To enhance cooperate value by profit-generating and active engagement in SDGs

3/12

 • Sáng: Lễ khai giảng/Đào tạo định hướng
 • Chiều: Bài giảng – The Current Situation of Manufacturing Industries and Corporate Social Responsibility in Japan and how to address SDGs

4/12

 • BÀI GIẢNG & THỰC HÀNH: Phương pháp quản trị kinh doanh tích hợp vì môi trường và tạo ra lợi nhuận (1) – cách quản trị kinh doanh vì môi trường như một trong những chiến lược cấp công ty

5/12

 • Sáng: BÀI GIẢNG & THỰC HÀNH: Các ý tưởng và phương pháp thực tiễn của MFCA (1) – Mục đích và đặc điểm của phương pháp MFCA, So sánh với các công cụ quản lý vì môi trường hiện nay
 • Chiều: THAM QUAN CÔNG TY: Case study về Thực hành Phương pháp quản trị kinh doanh vì môi trường tại một công ty Nhật Bản

6/12

 • BÀI GIẢNG & THỰC HÀNH: Các ý tưởng và phương pháp thực tiễn của MFCA (2) – Các bước để set up MFCA, và các điểm trọng yếu, tác động của phương pháp MFCA, các phương pháp tính toán khác nhau trong MFCA

7/12

 • BÀI GIẢNG & THỰC HÀNH: Case study ứng dụng MFCA – Phương pháp triển khai trong công ty

8-9/12: Ngày nghỉ (cuối tuần)

10/12

 • THAM QUAN CÔNG TY: Case study về Thực hành Phương pháp quản trị kinh doanh vì môi trường tại một công ty Nhật Bản

11/12

 • THAM QUAN CÔNG TY: Case study về Các hoạt động Tiết kiệm Năng lượng và Chiến lược quản trị

12/12

 • THAM QUAN CÔNG TY: Case study về Các hoạt động Tiết kiệm Năng lượng và Chiến lược quản trị

13/12

 • BÀI GIẢNG & THỰC HÀNH: Phương pháp quản trị kinh doanh tích hợp vì môi trường và tạo ra lợi nhuận (2) – Case study về các công ty Nhật Bản áp dụng Phương pháp quản lý kinh doanh tích hợp vì môi trường (tiết kiệm năng lượng) – Thiết lập phương pháp KPI tại các công ty của học viên

14/12

 • Sáng: thuyết trình báo cáo cuối khóa
 • Chiều: lễ bế giảng

Thời hạn nộp hồ sơ & liên hệ

 • Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 09/10/2018.
 • IMT (Training Service Manager)  | Tel: + 84 (8) 5449 5969  |   Email: info@imt.vn

Cập nhật các thông tin về tin tức và sự kiện của IMT tại website: https://www.imt.vn/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *