Học bổng Quản lý sản xuất (PMTP) tại Nhật Bản

Ngày 06 tháng 08 năm 2015 – Viện IMT thông báo đang soát xét, tuyển lựa ứng viên cho chương trình học bổng quản lý sản xuất tại Nhật Bản (the Production Management Training Program – PMTP) của HIDA/AOTS. Chi phí học của chương trình sẽ được hỗ trợ một phần bởi chính phủ Nhật Bản.

Lợi ích của chương trình 

 • Giúp học viên hiểu sâu sắc cách tư duy của Nhật Bản trong quản lý sản xuất và các hệ thống quản lý sản xuất tại Nhật thiết yếu cho hoạt động sản xuất hiệu quả
 • Giúp học viên hiểu rõ về quy trình vận hành của các kỹ thuật quản lý sản xuất để thiết lập khu vực sản xuất cần thiết để tiếp thu hệ thống quản lý sản xuất ở cấp độ cao hơn như Lean
 • Nâng cao năng lực của học viên đủ để họ có thể xem xét khả năng đạt các mục tiêu trước khi đến Nhật Bản, và sau khi trở về họ có thể lập kế hoạch hành động theo đó để giải quyết vấn đề (cấp bộ phận hay cấp công ty) thông qua việc giới thiệu, phát triển và triển khai các kỹ thuật quản lý sản xuất phù hợp với công ty của mình

Phương pháp đào tạo

 • Bài giảng và thực hành song song về các nội dung: hoạt động năng suất, trang thiết bị cấp công ty, 5S và phương pháp quản lý trực quan, vai trò của các doanh nghiệp trong xã hội carbon thấp…
 • Tham quan các công ty và nhà máy – case study về hệ thống quản lý sản xuất Nhật Bản, cải tiến năng suất, Kaizen, bảo tồn năng lượng…

Đối tượng phù hợp với chương trình

 • Các quản lý cấp trung, cấp cao, quản lý nhà máy
 • Những người tham gia hoạt động quản lý sản xuất, cải tiến năng suất…trong các ngành sản xuất

Thời gian và địa điểm huấn luyện

 • Thời gian: từ ngày 02 đến ngày 15, tháng 12/2015
 • Địa điểm:  HIDA Kansai Kenshu Center (Nhật Bản)

Thời hạn ứng tuyển và liên hệ

 • Hạn chót ứng tuyển: thứ Ba, ngày 22/09/2015
 • Liên hệ: IMT (Training Service Manager), tel: + 84 (8) 5449 5969; e-mail: nt@www.imt.vn

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *