Học bổng tu nghiệp quản lý chất lượng (QCTC) tại Nhật Bản 2016

Ngày 18 tháng 10 năm 2016 – Viện IMT thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng viên cho chương trình học bổng quản lý chất lượng (the Quality Control Training Course – QCTC) tại Nhật Bản của HIDA/AOTS. Phần lớn chi phí học của chương trình sẽ được hỗ trợ bởi chính phủ Nhật Bản. Tất cả hồ sơ ứng tuyển sẽ được Viện IMT soát xét, tuyển lựa và khuyến nghị đến HIDA.

 

Lợi ích của chương trình

( 1 ) Đạt được hiểu biết chính xác về các nguyên tắc cơ bản của hoạt động TQM được áp dụng tại các công ty Nhật Bản

( 2 ) Phát triển nhận thức rõ ràng về vai trò của nhà quản lý trong việc thúc đẩy các hoạt động TQM

( 3 ) Phát triển khả năng sử dụng các cơ chế và kỹ thuật cần thiết một cách thực tế để thúc đẩy TQM

( 4 ) Nâng cao khả năng đóng góp cho việc bảo tồn năng lượng trong công ty bằng những nỗ lực trong việc giảm tỷ lệ sai lỗi trong quá trình, loại bỏ chất thải và các hoạt động cải tiến bằng cách thực hành TQM

 

Phương pháp đào tạo

Khóa học được thiết kế với các bài giảng, case-study, thực hành và tham quan thực tế công ty
Khóa học gồm nội dung về các khái niệm và góc nhìn về quản lý chất lượng, TQM; quản lý hàng ngày bằng chính sách, phát triển các cơ chế Quality Assurance, phát triển nguồn nhân lực bằng QC Circles, kiểm soát và phát triển quy trình, thiết lập các hệ thống sản xuất, giải quyết vấn đề và cải tiến liên tục…

 

Đối tượng phù hợp với chương trình

Các quản lý, supervisor và nhân viên liên quan đến các hoạt động quản lý chất lượng, TQM tại các nhà máy sản xuất
Ứng viên cần có hiểu biết cơ bản về 7 công cụ quản lý chất lượng

 

Thời gian và địa điểm huấn luyện

Thời gian: từ ngày 23/02 đến ngày 10/03 năm 2017
Địa điểm: HIDA Kansai Kenshu Center (Nhật Bản)

 

Thời hạn ứng tuyển và liên hệ

Hạn chót ứng tuyển: thứ Ba, ngày 01/12/2015

Liên hệ: IMT (Training Service Manager)  | Tel: + 84 (8) 5449 5969  |   Email: nt@www.imt.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *