Buổi nói chuyện của GS Shozo Hibino về Tư duy đột phá tại Viettel

Posted by | TIN TỨC | 0 |

Bạn thích bài của IMT? Cùng chia sẻ...

Tháng 08/2016, tại trụ sở tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel –  IMT và Học viện Viettel đã tổ chức workshop dành cho các cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt về Tư duy đột phá phiên bản EBT, và tiếp sau đó là buổi trò chuyện so sánh các đặc điểm của nền tảng triết học phương Tây và phương Đông về tư duy cũng như các phương hướng suy nghĩ đột phá mà Viettel đã trải qua và tự định nghĩa cho mình trong tương lai.

Được biết, Tư duy hệ thống là một trong những giá trị cốt lõi của Viettel, và Tư duy đột phá là 1 trong 10 bài học được ghi nhận trong Binh pháp Viettel.

Ảnh: Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Tổng Giám đốc Viettel cùng GSTS Shozo Hibino trò chuyện tìm hiểu về triết học của Tư duy đột phá


Bạn thích bài của IMT? Cùng chia sẻ...

Leave a Reply