Hội thảo Quản trị doanh nghiệp Gia đình dành cho các nước Đông Nam Á

Chương trình được phối hợp bởi HIDA JAPAN cùng Trung tâm xúc tiến công nghiệp đô thị OSAKA tổ chức. 

Thời gian và địa điểm

Tại Osaka, Nhật Bản từ ngày 29/2 – 04/3/ 2016

Nội dung chính

Học hỏi các Doanh nghiệp gia đình tại Nhật và đặc điểm quản lý theo phong cách Nhật Bản thông qua “Đội ngũ kế thừa” & “Tính bền vững”.

Mục tiêu và đặc điểm của chương trình

  1. Học hỏi các điển hình thành công của đội ngũ kế thừa và các chuyển đổi trong các công ty gia đình tại Nhật Bản. Hiểu rõ các vấn đề trong quản lý của các công ty gia đình từ nhiều quan điểm quản lý khác nhau/thiết lập mục tiêu quản lý.
  2. Xây dựng kế hoạch khả thi để giải quyết các vấn đề quản lý/ để đạt được mục tiêu quản lý tương ứng trong công ty của họ.
  3. Thăm các công ty thành lập từ rất lâu đời và học hỏi kinh nghiệm quản lý của họ.
  4. Trao đổi ý kiến của các Doanh nghiệp gia đình với các công ty Nhật Bản.

Đối tượng tham dự

Chủ Doanh nghiệp đang quản lý công ty gia đình, đội ngũ kế thừa trong tương lai các công ty tại các nước Đông Nam Á.

Liên hệ đăng kí

Viện IMT

404 Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Phone: + 84 (8) 54 49 59 69 Fax: + 84 (8) 54 49 59 68; Email: info@www.imt.vn

Hạn cuối nhận hồ sơ: ngày 18/01/2016. Vui lòng gởi hồ sơ đến Viện IMT trước thời gian này ít nhất 01 ngày để kiểm tra tính hợp lệ và nhận được các hỗ trợ cần thiết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *