Japan Scholarship 2017 – Chương trình Quản lý chất lượng (PQM) tại Nhật Bản

Viện IMT trân trọng thông báo bắt đầu tiếp nhận hồ sơ cho chương trình học bổng Quản lý Chất lượng – the Program for Quality Management (PQM) của HIDA/AOTS.

Chương trình đào tạo dành cho các nhà Quản lý và Quản lý cấp cao, được giảng dạy bởi Tiến sỹ Noriaki Kano.

 

Thời gian đào tạo: từ 23/08 đến 05/09/2017 (02 tuần)

 

Mục tiêu chương trình

  • Cung cấp khung và nền tảng của các hoạt động TQM
  • Lý thuyết về chất lượng và quản lý
  • Cung cấp kiến thức và phương pháp để triển khai các yếu tố trong TQM hiệu quả (chính sách, các hoạt động quản lý thường ngày, QC circle, cải tiến chất lượng, cam kết chất lượng)
  • Cung cấp các yếu tố thành công then chốt khi áp dụng TQM
  • Chỉ rõ vài trò và trách nhiệm người quản lý trong phát triển các hoạt động TQM

 

Hạn cuối nhận hồ sơ: ngày 19/06/2017

 

Liên hệ

Ứng viên quan tâm đến chương trình học bổng tu nghiệp quản lý VNCM tại Nhật Bản, vui lòng liên hệ để được hướng dẫn chi tiết:

Ms. Tạ Thị Lâm Thảo (Training Service Manager)

Tel: + 84 (8) 5449 5969

Email: ts@www.imt.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *