Japan scholarship 2017 – Quản lý chương trình và dự án (PPTP)

Viện IMT thông báo soát xét, tuyển lựa ứng viên cho chương trình học bổng tu nghiệp Quản lý Chương trình và Dự án (PPTP). Chi phí học của chương trình sẽ được hỗ trợ một phần từ vốn ODA chính phủ Nhật Bản.

 

Thời gian:

29/11 – 12/12/2017

 

Địa điểm:

AOTS Tokyo Kenshu Center, Nhật Bản

 

Hạn cuối nộp hồ sơ:

Trước ngày 14/09/2017

 

Lợi ích chính của chương trình:

(1) Học được các phương pháp nền tảng và kỹ năng ứng dụng cơ bản của quản lý dự án, thường được sử dụng trong lập kế hoạch và quản lý một dự án

(2) Nắm vững các khái niệm về quản lý chương trình ở mức độ cao cấp, điều này giúp tăng khả năng cạnh tranh, đổi mới trong nhiều mảng kinh doanh, và tính bền vững trong cạnh tranh toàn cầu

(3) Giúp người tham gia có được sự hiểu biết sâu sắc hơn về vai trò của các nhà quản lý dự án và quản lý chương trình.

 

Chương trình được thiết kế dành cho:

  • Giám đốc, Quản lý cấp cao tại các công ty và / hoặc các quản lý đang phụ trách các vị trí quản lý dự án tại doanh nghiệp đang công tác
  • Các Quản lý hoặc Nhân viên của các tổ chức xúc tiến công nghiệp và / hoặc hiệp hội doanh nghiệp đã hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương trong quản lý dự án và bảo tồn năng lượng.

 

Ngôn ngữ

Tất cả các bài giảng, cuộc thảo luận, các chuyến tham quan công ty, và bài tập sẽ được thực hiện bằng tiếng Anh.

 

Đặc điểm và nội dung khóa học

[Bước chuẩn bị] 

Người tham gia sẽ chuẩn bị cho bài trình bày của mình vào ngày cuối cùng bằng cách tham khảo “Báo cáo trước khi đào tạo” và “Bản câu hỏi 2” (ví dụ, tình hình hiện tại của công ty bạn, thách thức, vấn đề, và mục tiêu thể hiện bằng con số của Kaizen). Do đó, những người tham gia cần phải chuẩn bị dữ liệu và các thông tin khác làm cơ sở cho việc xác định các giá trị hiện tại, và đặt các mục tiêu đã được số hóa bằng văn bản trước khi đến Nhật.

[Bước 1: giới thiệu]

Điểm qua môi trường kinh doanh toàn cầu và trong nước để biết tại sao chúng ta cần quản lý dự án và chương trình. Tìm hiểu các khái niệm về “Low Carbon Society” để giúp thấu hiểu các nội dung về tiết kiệm năng lượng, tái tạo năng lượng, hệ thống giao thông thân thiện với môi trường và hiệu quả, các tòa nhà xanh, công trình xanh, tái tạo nguồn lực, các điều kiện của cộng đồng các bon thấp, lối sống xanh, và môi trường xanh. Từ đó, người tham gia có thể học được cách quản lý dự án và chương trình cho một doanh nghiệp phù hợp, đồng thời xác lập mục tiêu xã hội tốt hơn cho tương lai.

[Bước 2: Quản lý chương trình]

Tìm hiểu các thuật ngữ, phạm vi kiến ​​thức, các mô hình mẫu tích hợp (các phương pháp) của quản lý dự án, và các kỹ năng ứng dụng cơ bản trong việc thực hiện và quản lý dự án. Bằng cách đó, người tham gia sẽ dần dần hình thành phương pháp để áp dụng kiến thức quản lý dự án và kỹ năng để để đưa các yếu tố carbon thấp vào trong các dự án của mình.

[Bước 3: Quản lý dự án]

Tìm hiểu các khái niệm về quản lý chương trình như là một phương pháp luận cho các nội dung, công thức, thiết kế & cơ cấu, quản lý triển khai, và phục vụ sản phẩm sáng tạo. Đây được xem như là phương tiện để thực hiện chiến lược của một tổ chức, thành lập một cụm dự án thành phần để chuyển giao các sự tập trung vào quản lý trong việc tạo ra cơ chế sáng tạo và cung cấp các giá trị cộng thêm cao hơn trong sản phẩm của chương trình.

[Bước 4: Tổng kết] Hình thành kiến thức P2M chuyên nghiệp một cách toàn diện và các kỹ năng ứng dụng

Đảm bảo người tham gia hiểu được những gì đã học bằng phương pháp thảo luận theo nhóm, dựa trên sáng kiến ​​chuyên đề của các nhóm, và bằng cách sử dụng một bài kiểm tra sự hiểu biết theo phiên thảo luận. Người tham gia nhận ra vai trò của mình trong việc thực hiện hoặc quản lý chương trình & quản lý dự án. Ngoài ra, học viên sẽ đánh giá lại mục tiêu đã được đánh giá trước đó của họ về các thành phần của xã hội carbon thấp tại công ty của mình dựa trên các kết quả tích cực đạt được từ chương trình.

 

Liên hệ

Ms. Lâm Thảo (Training Service Manager), Tel: + 84 (28) 5449 5969; E-mail: info@imt.vn

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *