Tải tài liệu hội nghị Vận hành xuất sắc 2015

Quý vị có nhu cầu tải tài liệu nội dung trình bày của các diễn giả tại hội nghị Vận hành xuất sắc 2015 (Operational Excellence) xin download dưới đây.

Viện IMT giới thiệu các nội dung trình bày đã được sự chấp thuận của các diễn giả

  1. Cải tiến sản xuất để cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân sử dụng các thiết bị tự sáng tạo – Ông Tôn Thạnh Hoài, phó Tổng giám đốc Công ty Tôn Văn Shell Button
  2. Các công ty VN đang áp dụng MFCA như thế nào? – Ông Lưu Nhật Huy, Giám đốc điều hành Viện IMT
  3. Cải tiến sử dụng ECRS và tiêu chuẩn hóa công việc – Ông Võ Phúc Thịnh, Quản đốc Công ty Towa VN

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *