Học bổng tu nghiệp quản lý HIDA/AOTS tại Nhật Bản 2014

AOTS

[Giới thiệu về HIDA-AOTS – các chương trình học bổng]

Dưới sự tài trợ của Bộ Kinh tế – Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, các khóa học được tổ chức dành cho đối tượng là các chủ doanh nghiệp/nhà quản lý/giám sát/kỹ sư mong muốn tham gia các khóa học về Lãnh đạo, Quản lý nhân sự, Quản lý Chất lượng, Quản lý sản xuất trong thời gian từ 01 – 03 tuần tại Nhật Bản. Từ năm 1959 đến nay, đã có hơn 7600 người Việt Nam đã tham dự các chương trình tổ chức tại Nhật Bản và hơn 13000 người đã tham dự khóa học tổ chức tại Việt Nam của HIDA/AOTS.

o. Tên khóa học Mục đích Thời gian Địa điểm Khung chương trình
PDF
LeafletPDF Báo cáo trước khóa học
Word
Đối tượng
1 The Executive Program on Corporate Management
[EPCM]
Tăng cường khả năng quản lý công ty Jul 7-
Jul 18,
2014
TKC* English
433KB
日本語
433KB
English
57KB
日本語
99KB
English
57KB
Quản lý cao cấp
2 The Training Course on Solving Human & Organizational Problems
[SHOP]
Tăng cường khả năng làm việc đội nhóm và năng lực lãnh đạo trong việc xử lý các vến đề về nhân sự – tổ chức Aug 18-
Aug 29,
2014
KKC* English
531KB
日本語
416KB
English
273KB
日本語
263KB
English
74KB
Quản lý hoặc giám sát
3 The Quality Control Training Course
[QCTC]
Tăng cường khả năng xúc tiến Quản lý chất lượng toàn diện Aug 28-
Sep 12,
2014
KKC* English
251KB
日本語
276KB
English
46KB
日本語
110KB
English
82KB
Quản lý hoặc nhân viên TQM/QC đã có kiến thức cơ bản về 7 công cụ quản lý chất lượng
4 The Program for Quality Management
[PQM]
Tăng cường khả năng quản lý chất lượng Sep 17-
Oct 1,
2014
TKC*
Quản lý cao cấp liên quan đến cải tiến chất lượng
5 The Program on Design Management
[PDM]
Sử dụng thiết kế như là tài nguyên quản lý chiến lược Nov 12-
Nov 25,
2014
TKC*

 

… sẽ tiếp tục cập nhật khi HIDA/AOTS chuyển thông tin

Mọi thông tin cần biết thêm, vui lòng liên hệ số điện thoại (08) 5449 5969 Văn phòng IMT

VNFM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *