Học bổng về Quản lý doanh nghiệp Nhật Bản 2016

Ngày 18 tháng 10 năm 2016 – Viện IMT thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng viên cho chương trình học bổng Quản lý doanh nghiệp Nhật Bản (The Program for Japanese Corporate Management – PJCM) của HIDA/AOTS. Khoảng 2/3 chi phí học của chương trình sẽ được hỗ trợ bởi chính phủ Nhật Bản. Tất cả hồ sơ ứng tuyển sẽ được Viện IMT soát xét, tuyển lựa và khuyến nghị đến HIDA.

 

Lợi ích của chương trình

( 1 ) Học được phương pháp quản lý độc đáo của người Nhật và cách thức suy nghĩ căn bản làm nền tảng cho các phương pháp đó

( 2 ) Hiểu được phương pháp và triết lý quản lý của người Nhật

( 3 ) Phát triển năng lực quản lý toàn diện của người tham gia chương trình

( 4 ) Dễ dàng ứng dụng vào hệ thống quản lý doanh nghiệp của người tham gia chương trình học

 

Đối tượng phù hợp với chương trình

Chủ doanh nghiệp hoặc Giám đốc của các doanh nghiệp sản xuất

Chủ doanh nghiệp và Giám đốc của các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ và các quản lý cấp cao

 

Thời gian và địa điểm huấn luyện

Thời gian: từ ngày 15/02 đến ngày 28/02 năm 2017
Địa điểm: HIDA Kansai Kenshu Center (Nhật Bản)

 

Thời hạn ứng tuyển và liên hệ

Hạn chót ứng tuyển: ngày 25/11/2016

Liên hệ: IMT (Training Service Manager)  | Tel: + 84 (8) 5449 5969  |   Email: nt@www.imt.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *