Viện IMT thăm trụ sở Nikkei Business Publications tại Tokyo, Nhật Bản

Vào ngày 30/10/2016, Ông Phạm Ngọc Tuấn – Chủ tịch Viện IMT đã đến thăm trụ sở Nikkei BP tại Tokyo, Nhật Bản và làm việc với ông Naoki Hasegawa – đại diện Nikkei BP. Các hoạt động hợp tác giữa Viện IMT và Nikkei gồm có các hội nghị quốc tế thường niên của Nikkei – Asia Monozukuri Conference and Asia Smart City Conference đã thu hút hơn 600 người tham dự từ các ngành sản xuất công nghiệp và xây dựng tại Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *